Bajban a Fidesz: a lengyelek megutálták a magyarokat

Lengyel választás: hatalmas tömeg mozdult meg

Bajban a Fidesz: a lengyelek megutálták a magyarokat. Kit szeretnek és kit nem a lengyelek jelenleg? Itt a CBOS legújabb közvélemény-kutatása.

A Mitrovits Miklós által közzétett kutatás:

„A lengyelek az amerikaiakat szeretik a legjobban, az oroszokat a legkevésbé, de nagyot zuhant a magyarokkal szembeni szimpátiaindex is.

A CBOS közvélemény-kutató cég három évtizede évente megvizsgálja a lengyelek más nemzetekhez való viszonyulását. Legutóbb tavaly januárban, Oroszország ukrajnai inváziója előtt kérdezték meg erről a lakosságot. Az idei felmérésben húsz nemzethez és népcsoporthoz való viszonyulásról kérdeztek. A válaszadók egy hétfokú skálán értékelték, hogy mennyire kedvelik vagy nem kedvelik az egyes nemzeteket. Az eredményeket összesített formában, három kategóriában mutatják be: szimpátia (+1-től +3-ig terjedő skála pontjai), közömbös (0) és ellenszenv (-1-től -3-ig terjedő skála). 

A teljesebb információ érdekében átlagértékeket használnak, amelyek ráadásul a tetszés vagy ellenszenv intenzitását is mutatják. Az átlagok kiszámításánál csak azoknak a válaszadóknak a válaszait vették figyelembe, akiknek van egy adott nemzethez való viszonyuk, és kihagyták azoknak a válaszait, akiknek nincs véleményük a témáról.

A legkedveltebb nemzetek rangsorát idén az amerikaiak vezetik, a válaszadók 68%-a nyilatkozott úgy, hogy kedveli, és csak 6%-uk nem kedveli őket.

Valamivel kevesebben viszonyulnak barátságosan az olaszokhoz (61%) és az angolokhoz (60%). A válaszadók több mint fele pozitívan vélekedik a szlovákokról, a csehekről és az ukránokról. A megkérdezettek közel fele pozitívan viszonyul a svédekhez (48%), a litvánokhoz (47%) és a finnekhez (45%). Viszonylag kevés válaszadó fejezi ki ellenszenvét az eddig említett nemzetekkel szemben (a legtöbben az ukránokkal szemben – 17% és a litvánokkal szemben – 16%).

Ebben évben nagyon jelentős javulás tapasztalható az ukránokkal (10 pontos szimpátia-növekedés az ellenszenv 8 pontos csökkenése mellett), az amerikaiakkal (szintén 10 pontos szimpátia-növekedés, 4 pontos csökkenés az ellenszenvben) és az angolokkal (9 pontos szimpátia-növekedés, 2 pontos csökkenés az ellenszenvben) szembeni attitűdökben. E nemzetekkel szembeni pozitív attitűdök most rekordmagasak az elmúlt 30 évben. 

A 2022. januári felméréshez képest radikálisan romlott az oroszokhoz való hozzáállásuk. Az elmúlt egy év során a velük szemben ellenszenvet vallók aránya 38%-ról 82%-ra emelkedett, a pozitívan viszonyulók aránya pedig 29%-ról 6%-ra csökkent. Az elmúlt három évtizedben még soha nem fordult elő, hogy egy év alatt ennyire megváltozott volna a hozzáállás bármely nemzethez, ha ilyen kérdéseket tettek fel. Az oroszokkal szembeni ellenszenv mára rekordmagas, a szimpátia pedig rekordalacsony szinten van. 

A magyarokról is elmondható, hogy az elmúlt harminc év legalacsonyabb szimpátiaszintje és egyúttal legmagasabb ellenszenvszintje tapasztalható. Az előző évhez képest 18 százalékponttal nőtt az ellenszenv szintje a magyarokkal szemben, míg a szimpátia szintje 21 százalékponttal csökkent. 

Érdemes megnézni az 5. képen látható táblázatot. Ebből kiderül, hogy a magyarokkal leginkább szimpatizáló lengyelek férfiak, a 18-24 év közötti korosztályhoz tartoznak. 500 ezer vagy annál nagyobb lakosú városban élnek és legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek. A magyarokkal legkevésbé szimpatizálók inkább nők, de mindenképpen a 45-55 közötti korosztályból vannak és a 19 999 vagy annál kisebb lakosú településen élnek, illetve alacsonyabb végzettségűek.

A magyarokkal szembeni szimpátiának vagy elutasításnak nincs különösebb politikai/világnézeti háttere, a bal-centrum-jobb skála minden részéről hasonló adatok jöttek ki.

loading...