Marczingós ügy: kiderült, kik voltak az ismeretlen kopasz férfiak

Marczingós-ügy

Korábban az Ellenszél beszámolt róla, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara Dr. Marczingós László ügyvéd fegyelmi tárgyalását tartja. Kopasz ismeretlenek állták el az utat. Kiderült, kik voltak ők.

Időrendben ez történt:

  • Előzetesen egyetlen jelentkezést sem hagytak jóvá, (beleértve a sajtó munkatársainak jelentkezését is) Dr. Marczingós László ügyvéd fegyelmi tárgyalására. Ennek okát nem tudjuk, mivel törvénytelenül jártak el. Akkor kellett volna minket kizárni, ha a fegyelmi tárgyaláson ügyvédi titok sérülhet. Ebben az esetben azonban nem volt ügyfél, tehát fel sem merült ez az aggály.
  • A kamara döntése miatt demonstratív jelleggel megjelentek állampolgárok és az Ellenszél tudósítója is a helyszínen.
  • Kopasz, magukat igazolni nem akaró, ismeretlen emberek elállták az utat, félelmet keltve a jelenlévőkben. Még Dr. Marczingós László elé is beálltak fenyegetően.
  • Egy állampolgár értesítette a rendőröket az ismeretlenek fellépése miatt.
  • A rendőrség munkatársai 3 fővel a helyszínre érkeztek, parancsnokuk egy százados rendfokozatú úr volt. A vezetésével bement a három rendőr a tárgyalóba.
  • Amikor kijöttek, közölték, hogy nem tudnak tájékoztatást adni arról, hogy ki a három kopasz, róluk semmit nem mondtak az érdeklődők kérdéseire.
  • A kopaszok elvonultak.
  • Marczingós László megérkezett, és beszámolt az eseményekről.

Az Ellenszél tudósítója több részletben rögzítette az attrocitást, némelyik videón látható a három személy is, valamint a rendőrök és a jelenlévők között zajló párbeszéd.

Szintén időrendben mutatjuk be a Marczingós fegyelmi tárgyaláson készült videókat

Megérkezés, bevezetés:

A bevonulás és az erőszakos fellépés a kopaszok részéről:

A rendőri intézkedés

A kopaszok kivonulása és 13:50-től Dr. Marczingós László beszéde a megjelentekhez

A konklúzió

Dr. Marczingós László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az első fokú fegyelmi eljárásban nem vették figyelembe egyáltalán az elfogultsággal kapcsolatos iratanyagot, amit benyújtott. Épp emiatt érdemi tárgyalást nem lehetett lefolytatni. Éppen ezért gyakorlatilag nincs sem felmentő, sem elmarasztaló fegyelmező határozat. „Mélyen borzasztó, hogy fegyelmi eljárás alatt kell állnom a továbbiakban is” – mondta Marczingós László.

Dr. Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke tájékoztatta Dr. Marczingós Lászlót, hogy ő volt az, aki a kopasz férfiakat hívta. Biztonsági okokból bízott meg egy céget. Az ügyvéd úr ezt kifogásolta, mivel ő és az ügyvéd kolléganője útját állták a marcona őrök, ezzel félelmet keltve bennük. Ráadásul, amikor Marczingós László be akarta hívni a teremből a kint álló embereket és a sajtót, ugyanezek a kopaszok útját állták. Vagyis lényegében bezárták az ügyvédet a terembe.

Marczingós László szóvá tette az elnöknek, hogy „nem lehet úgy törvényes eljárást lefolytatni, ha az ügyvédi kamara az ajtó másik oldalára odaállít hat darab gorillát. Ez dermesztő hatást kelt, befolyásolja az ügyvédnőt, befolyásol minket a munkában.”

Az előzmények:

Miért zajlott a fegyelmi az Ügyvéd úrral szemben?

– Dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke feljelentette Dr. Marczingós Lászlót.

Miért tette ezt?

– Azért, mert Marczingós László kifejezte azon aggályát egyes polgári perekben, hogy azok a bíróságok, amelyek nem alkalmazzák az uniós jogot, ítélkezési gyakorlatuk irányelvvel ellentétes. (Azaz nem hajlandóak és nem képesek az uniós jog alkalmazására) azok az Európai Unió alapszerződéseinek értelmében nem minősülnek bíróságnak.

– Marczingós László kérte előzetes döntéshozatali eljárásnak a lefolytatását, mert csak az Európai Unió bírósága jogosult megítélni azt, hogy ezek a bíróságok bíróságnak minősülnek-e az uniós jog értelmében.

Tatár-Kis Péter nehezményezte, hogy Marczingós egy beadványában 55 oldalon keresztül ismertette az uniós gyakorlatot, és a beadványból 50 oldalt tett fegyelmi eljárás tárgyává, mert ezzel megsértette állítólagosan a bíróság méltóságát.

Marczingós szerint ezt az eljárást meg sem szabadott volna indítani, mert ez önmagában jogsértő. Nem azért tüntet, hogy felmentsék, hanem mert az uniós jogot képviselni fogja, és mert ez a fegyelmi eljárás önmagában abszurd.

Folytatása következik…

Kövesd az Ellenszelet a Facebookon is!

loading...