Megdöbbentő videóra bukkantunk: ez a tanár hidegrázó dolgokat mond magyar diákoknak töriórán

Márkus Gábor - kép forrása: Tirek.hu

Tudta? Az emberek együtt éltek a dinoszauruszokkal, ahogy az ősanya és az ősapa is létezett, hiába leplezték már le többször az erre vonatkozó „bizonyítékokat”, amelyek egytől egyik hamisítványok voltak. Ilyen és ezekhez hasonló áltudományos eszementséggel tömi egy tanár elsőéves gimnazisták fejét történelemórán.

A videóra és annak részleteire a Magyar Ateista Társaság figyelt fel.  A Református Tananyagfejlesztő Csoport csatornáján található videóban Márkus Gábor, a Református Pedagógiai Intézet címzetes igazgatója, történelem szakos tanár, lelkész az evolúciós elmélet bemutatása helyett annak rosszindulatú kifordítását mutatja be a diákoknak, olyan hajmeresztő állításokkal, amelyek nem valók az iskola falai közé.

https://youtu.be/Fx_7b3Va4Pw

A történelem mindig is kényes témakör volt, főleg ha az ifjúságot ismertetjük meg annak különféle nézőpontjaival, vetületeivel, törekedve az objektív bemutatásra. Éppen ezért áltudományos, sarlatán elméletek megjelenése a közoktatásban olyan katasztrofális következményekkel járhat, minthogy a diákok, akik bizalmat fektetnek a pedagógusukba, elhiszik azokat a sületlenségeket, amelyeket a tanár úr hite alapján összehord nekik. Ezekre a hazugságokra építik majd történelmi alapismereteiket, és nagyon hálásak lesznek majd Márkus Gábornak, amikor egy társaságban vagy egy állásinterjún kinevetik őket, amikor közlik, hogy dinókon lovagolt az ősember, és ez TÉNY, mert töriből tanulták.

Nem fér a fejembe, hogy az államilag keményen szabályozott közoktatási rendszerbe miként kerülhetnek ilyen tanórák, még ha egyházi iskoláról is van szó. Hangsúlyozom, nem a hittanról beszélünk jelen esetben!

A videóból nem derül ki egyértelműen, a diákok tisztában vannak-e azzal, hogy a Peruban talált Ica-kövek, amelyek embereket és dinoszauruszokat együtt ábrázolnak, hamisítványok, és hogy a Paluxy folyó árterében található megkövesedett dinoszaurusz lábnyomok között található „ember lábnyomok” a paleontológusok szerint egyértelműen dinóktól származnak .

A diákok a tudományosnak bemutatott hamis bizonyítékok hatására ki is mondják azt, amit a tanár úr szeretne:

hogy a tudományos lapok gazdasági érdekeik hatására nem publikálják a kreacionista álláspontot alátámasztó bizonyítékokat és cikkeket, csak az „evolucionista hazugságokat”, így nem csoda, ha úgy tűnik, mintha a teremtéselmélet nem lenne egyenrangú lehetőség az evolúciós elmélettel.

A Magyar Ateista Társaság nem hagyta annyiban a történteket!

Waldmann Tamás, az ateista társaságtól kérdéseket intézett, többek között az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz közérdekű adatigénylés formájában, mivel Magyarország Kormánya támogatásával jöhetett létre az áltudományos törióra, de a Magyarországi Református Egyháznak is levelet írt az alábbi kérdésekkel:

1, A videóban elhangzottak a Magyarországi Református Egyház zsinatának álláspontját képviselik-e? Az ezzel kapcsolatos tananyag elnyerte-e az Egyház jóváhagyását, és az Egyház helyesli-e ennek a tananyagnak az általa üzemeltetett iskolákban való felhasználását? Tisztában van-e az egyház zsinata, illetve a zsinatnak az Egyház iskoláiban használt oktatási anyagok értékelésével, jóváhagyásával foglalkozó szerve azzal, hogy az anyagban tudományosnak feltüntetettnek értelmezhető állítások egy része tudományosan nem állja meg a helyét, ellentétes az emberiség eredetével foglalkozó tudományos kutatók közösségének álláspontjával? (Nevezetesen, hogy az ICA-kövek hamisítványok, hogy a Plauxy folyó árterében talált „emberi lábnyomok” dinoszauruszoktól származnak; továbbá, hogy a videóban elhangzottakkal ellentétben a gránitban található radioaktív gyűrűk természetes geológiai folyamatok eredményét képezik.)

2, A tananyagot tartalmazó http://teszt.reftantar.hu/temacsomag/?id=866 oldal alján található logó szerint „A fejlesztés Magyarország Kormánya támogatásával, az EGYH-KCP-16.6-0127 számú projekt keretében valósul meg.” A „fejlesztés” alatt ez a tananyag (is) értendő? Amennyiben igen, a) megjegyezzük, hogy az EMMI Támogatáskezelőjének honlapjáról letölthető támogatási listán ilyen számon nem találtunk projektet, b) kérdezzük, hogy az EMMI mint támogató elfogadta-e ezt a nyilvánvalóan hamis ősrégészeti, paleontológiai adatokat tartalmazó tananyagot, mint a projekt keretében létrejött projekteredményt?
3. Mi a diák-, pedagógus- és tudományos szervezetek, szakértők véleménye arról, hogy lehet-e, helyes-e Magyarországon állami pénzből áltudományos, a Nemzeti Alaptantervvel ütköző történelem órát tartani?

Az 1.-es és 2.-es számú kérdéseket megküldjük az Magyarországi Református Egyház illetékesei számára. Természetesen szakértőink bármikor készek kiállni egy nyilvános vitára Márkus Gáborral, vagy a református egyház illetékeseivel szemben.

Egyébiránt tökéletesen egyetértünk Márkus Gábor azon mondatával, hogy ha hazudnak a diákjainak a református iskolákban, akkor mielőbb ott kell, hogy hagyják az iskolát – írja Waldmann Tamás, aki az Ellenszélnek elküldte a reformátusok válaszlevelét is.

„Tisztelt Magyar Ateista Társaság!

Nagyon köszönjük, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a református tananyagfejlesztés ügyei iránt, ugyanakkor nagyon sajnáljuk, hogy az érdeklődésük csupán egy témacsomag bizonyos elemeire terjed ki, és nem kontextusában vizsgálják meg a fejlesztést.

A háttérelemzésekre alapozott fejlesztésünk során olyan elveket határoztunk meg, amelyek a keresztyén és a 21. századi nevelés szempontjait ötvözik, így a létrehozott témacsomagok mindegyikének jellemzője, hogy egyfelől a teremtett világ egészének komplex vizsgálatára ösztönzik a pedagógusokat és a diákokat, másrészt a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás és a kritikai gondolkodás korszerű módszertani elveire épülnek.

A Református Tananyagtárban megjelenő tartalmak nem kötelezőek, ugyanakkor közös bennük, hogy a nevelés-oktatás minden szereplője felé azt az üzenetet közvetítik, hogy az ember felelős a teremtett világért; így például az emberiség eredetének pontosabb megértése elmélyült tanulást és kreatív nyitottságot kér a következő generációtól is. Igyekszünk minden tudományterület felé alázattal közelíteni, tudjuk, hogy „rész szerint van bennünk az ismeret”, és a világ megismerése révén új és új elemeit ismerhetjük fel a teljes valóságnak.

Amennyiben nyitottak a tananyagfejlesztés egészének megismerésére, szívesen áll Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető a rendelkezésükre egy személyes beszélgetésre.

Tisztelettel:

Papp Kornél irodavezető
Magyarországi Református Egyház
Zsinati Oktatási Iroda”

Úgy tűnik tehát, hogy a Református Egyház teljesen normálisnak tartja az áltudományok iskolában történő terjesztését. Ha vitára kerül sor a Magyar Ateista Társaság és az egyház képviselői között, az Ellenszél mindenféleképpen be fog számolni róla.

Kérjük, oszd meg ezt a cikket, ha te sem szeretnéd, ha a gyermeked áltudományos sületlenségeket hallgatna az iskolában, és segíts minél többekhez eljuttatni ezt az írást! Köszönjük!

Jabronka Richárd

 

loading...