Szégyenben az igazgató: Gábor György olyan kérdést intézett a Pankotai Lilitől elhatárolódó keresztény dirihez, ami után újra kell olvasnia a Bibliát

Gábor György

Gábor György vallásfilozófus bejegyzését változtatás nélkül közöljük:

Miután Krémer Balázs pontosan megírta azt, amit magam is szerettem volna, egyetlen kérdésem lenne a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma keresztény értékekre oly kínosan ügyelő igazgatójához, aki – emlékezhetünk – elhatárolódott az iskola egyik diákjától, abban a szilárd és ellentmondást nem tűrő meggyőződésében, hogy az iskola tanulója a keresztény értékek ellen vétkezett.

Azt kérdezem az igazgató úrtól, hogy az ő bibliaolvasata szerint Jézus is elhatárolódott a bűnösöktől?

Elhatárolódott a vámosoktól, a bűnös nőtől, a házasságtörő asszonytól, vagy a jobbján megfeszített latortól? És Jézus vajon helyénvalónak találta volna, ha a vámos Máté-Lévi, a sarcszedő, akit korábban ő szólított el, egy másik közösséghez ment volna át, hogy ott leljen megnyugvásra, mert Jézus környezetében rá továbbra is megvetendő bűnösként tekintettek?

Sokaknak, köztük talán az igazgató úrnak is bonyolult dolgok ezek, pedig valójában igen-igen egyszerűek, feltéve persze, ha képesek felfogni és megérteni, miről is van szó, s nem csak az e világi megfelelési kényszer űzi-hajtja őket.

Krémer Balázs – helyesen – az egész történetet a magyar oktatási rendszer válságaként írja le. Én még hozzáteszem: a politika irányította és vezérelte jelenlegi hazai keresztény kurzus válsága is egyben.

loading...