Nagy bajba kerülhetnek a Czeglédy-ügyben kártalanított diákok, ha kétszer igénylik a fizetésüket

forrás: infodunaujvaros.hu

A diákszövetkezetek károsultjainak csoportjában szó esik a munkabérük többszöri igénylésének lehetőségéről. Ez a csoport azokat a tanulókat tömöríti, akiket a hatóságok intézkedése miatt nem tudott egyből kifizetni Czeglédy Csaba cége, ugyanis a NAV zárolta az összes számlaszámot, ellehetetlenítve ezzel a kifizetéseket. A legtöbb diák már megkapta a fizetését, aki pedig mindeddig nem, az február végéig bármelyik kormányablakban igényelheti azt. Azok a diákok viszont, akiket már kártalanítottak, (teljesen logikusan) még egyszer nem igényelhetik az összeget, ugyanis azzal bűncselekményt követhetnek el.

A kormányrendeletben a következőket rögzítik:

488/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet
a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről

6. § (1) A kérelem benyújtásakor, illetve a nyilatkozat megtételekor a kérelmező figyelmét fel kell hívni arra, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglalt esetekben bűncselekménynek minősül az állami kárrendezés jogosulatlan igénylése, a jogosultság feltételeinek megállapítása tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozat tétele, továbbá a hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú okirat felhasználása abban az esetben is, ha ezzel a költségvetésnek nem okoz kárt.

(2) A kérelem benyújtásakor, illetve a nyilatkozat megtételekor a kérelmezőt tájékoztatni kell továbbá arról, hogy
a) az állami kárrendezésre való jogosultsága megállapítása esetén a fennálló követelése és annak járulékai e rendelet alapján a magyar államra szállnak át, továbbá

b) a jogosulatlanul igénybe vett állami kárrendezés összegét a magyar állam visszaköveteli.

(3) A kérelemnek, illetve a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kérelmező írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező a kérelmét, illetve nyilatkozatát büntetőjogi felelőssége tudatában terjesztette elő, illetve tette meg.

Így tehát azok, akiket már valamilyen módon kártalanítottak, és nyilatkozatot tesznek újra a kormányablaknál, hogy másodszorra is hozzájussanak a pénzükhöz, nagy bajba kerülhetnek, és ezt a kormányrendelet is világosan rögzíti.

 

loading...