Kötelező sorozás itthon: behívót kapott egy 60 éves magyar nő

Az Orbán-kormány megsemmisítené a szakszervezeteket a DK szerint.
Fotó: Ellenszel.hu

Kötelező sorozás zajlik Magyarországon. Aki megkapja a behívóját, annak kötelező jelleggel meg kell jelennie polgári védelmi szolgálatra. 18 éves kortól egészen 62 éves korig. Mi is megkaptuk a behívónkat, ahogy 60 éves olvasónk is.

„Tisztelt Ellenszél!

60 éves nagymama vagyok. Kaptam egy papírt arról, hogy polgári védelemre besoroznak. Ez most mit jelent? Varrónő vagyok, nem is láttam még életemben ilyet, mit fogok én ott csinálni a kiképzésen? Foltozom a gyakorlókat? Mást nemigen tudok. Köszönöm a választ!”

Kötelező sorozás: tegyük rendbe a dolgokat, mit is jelent ez?

Személy szerint én is megkaptam a behívót, ezért részletesen tudok válaszolni olvasónk kérdésére, illetve mindenkit tájékoztathatok, aki ezt a cikket olvassa.

Idézet a törvényből:

A polgári védelmi kötelezettség fegyveres összeütközések és katasztrófa időszakában

 • a) az emberi élet védelme,
 • b) az emberi létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
 • c) a vagyonbiztonság megóvásának jogszabályban meghatározottak szerinti előmozdítása, továbbá
 • d) humanitárius feladatok ellátása

érdekében elrendelt személyes kötelezettség.

 • (2) A polgári védelem feladatait, a polgári védelmi kötelezettség teljesítésének szervezeti kereteit, valamint a polgári védelemmel összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés szabályait törvény határozza meg.
 • (3) A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes helyi önkormányzat polgármestere jár el.
 • (4) A polgári védelmi kötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátását fegyveres összeütközés idején a honvédelmi feladatok ellátásának elsődlegességével kell megszervezni.

9. § (1) A polgári védelmi kötelezettség

 • a) az adatszolgáltatási,
 • b) a bejelentési,
 • c) a megjelenési, valamint
 • d) a polgári védelmi szolgálat teljesítésére irányuló (a továbbiakban: szolgálatadási kötelezettség)
 • kötelezettséget foglalja magában.

Kötelező sorozás: így néz ki egy polgári védelmi szolgálatra történő behívás.

(2) A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes polgármester rendeli el.

Mentesség kérhető: ha képviselő, vagy ha lelkész a hivatásod, nyert ügyed van

Mivel én nem vagyok pap, ezért nem kapok mentességet. Azok, akik még nem múltak el 18 évesek, az időskorúak, valamint a lelkészek és papok is e kategóriába tartoznak. Nekik nem muszáj segíteni, ha valamilyen katasztrófa bekövetkezik. Ráadásul az országgyűlési képviselők is kivételt képeznek, nem vonatkoznak rájuk ugyanezen kötelezettségek. Az egész felsorolás részleteiben megtalálható a hivatalos törvényben.

Azokat sem terheli ez a kötelesség, akikről a polgármester kijelenti, hogy mentesülhetnek. Ezt a jogszabály diplomatikusan úgy fogalmazza, hogy mentesség illeti meg azt, akinek „egyéni helyzete” miatt a polgármester szerint aránytalanul nagy személyes áldozatokkal járna a polgári védelmi szolgálat teljesítése, vagy akinek munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettségei ezzel ütköznének.

Képzeljük csak el Várkonyi Andreát, ahogy Hell jegeskávéval a kezében homokzsákot lapátol! Nagyon nehéz ezt magunk elé idézni. Talán a polgármester az „egyéni helyzetére” hivatkozva majd őt mentesíti.

Még Várkonyi Andreát is besorozhatják, hacsak nem kap mentességet.

A kötelező sorozás, kötelező kiképzéssel jár

Noha ezt elfelejtik említeni a levélben, de az Ellenszél utánajárt: kiképzésre is hívhatnak.

11. § (1) A polgári védelmi szervezet tagja kiképzésre és gyakorlatra osztható be (a továbbiakban: felhívás), amelynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni.

A polgármester a kiképzés alól is felmentést adhat

(2) A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést adhat.

A 60 éves hölgy olvasónknak üzenjük tehát, hogy jóban kellett volna lennie a polgármesterrel, aki talán talált volna neki „egyéni helyzetet.”

loading...