Orbán megüzente: ha fázik a gyerek az iskolában, majd átmegy a stadionba

Kép forrása: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Megjelent a Magyar Közlönyben az új rendelet, amely módosítja az egyes intézmények veszélyhelyzeti működését. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt új szabály szerint az eredeti csak annyiban változik, hogy a 18 Celsius-fokos szabály alól mentességet ad néhány intézménynek. Péntektől néhány állami sportlétesítményben lehet melegebb. Ugyanakkor egy stadiont bezárni macerásabb lett – írja a 24.hu.

A hőmérséklet-korlátozás nem érvényes olyan sportlétesítményre, amely

  • esetében az adott sportágra vonatkozó, jelen rendelet hatálybalépését megelőzően hatályba lépett országos vagy nemzetközi szakszövetségi előírások alapján az edzés és verseny körülményeire való tekintettel 18 Celsius-foknál magasabb léghőmérséklet biztosítása szükséges, vagy
  • nem üzleti célú közösségi, szabadidős vagy kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatást is biztosít.

A rendelet pénteken már hatályba is lépett.

Csak így lehet stadiont bezárni

Ugyanakkor a kormány külön rendeletet alkotott arról, miként lehet a sportlétesítmények működését felfüggeszteni. A szabály érvényes

  • minden üzemeltető gazdasági társaságra, amely felett az állam vagy a helyi önkormányzat többségi vagy közvetett befolyással rendelkezik.
  • üzemeltetőre, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik,
  • a központi költségvetési forrásból megvalósított sportlétesítmény üzemeltetőjére,
  • a központi költségvetési forrásból üzemeltetett sportlétesítmény üzemeltetőjére,
  • az üzemeltetést mint közfeladatot ellátó közérdekű alapítványra,
  • a külön jogszabályban meghatározott sportakadémiára és kiemelt régiós alközpontra,
  • a sportról szóló törvény szerinti sporttevékenység végzésére alkalmas helyiséggel rendelkező köznevelési és felsőoktatási intézmény üzemeltetőjére,
  • valamint az egyéb állami és önkormányzati szervezetre, amely sportlétesítményt üzemeltet.

A sportlétesítmény üzemeltetésének tervezett felfüggesztése előtt tíz munkanappal – vagy ha az üzemeltetés felfüggesztéséről szóló döntés ennél később jutott az üzemeltető tudomására, legkésőbb a tudomásra jutást követő első munkanapon – be kell jelenteni a döntést a sportpolitikáért felelős miniszternek.

A bejelentéssel egyidejűleg meg kell jelölni az üzemeltetés felfüggesztésének okát, tervezett kezdetét, időtartamát, a hátrányosan érintett sportszervezetek körét, a látogatók átlagos létszámát, az üzemeltetés költségét és azt is, mekkora az az összeg, amelyet nem képesek biztosítani. Azt is, van-e harminc kilométeres körzetben hasonló jellegű sportlétesítmény.

A tornatermek, tornacsarnokok (egyéb, sportrendezvény megtartására alkalmas ingatlanok) üzemeltetői erre akkor kötelesek, ha a 2021/2022-es tanév második félévében a köznevelési vagy felsőoktatási intézményen kívüli szervezet vagy személy sporttevékenység vagy sportrendezvény céljára igénybe vette a létesítményt, de a 2022/2023-as tanév bármely időszakában a használatba adás, a használatbavétel finanszírozási okokra hivatkozással nem biztosítható. A rendelet szintén pénteken lép hatályba.

loading...