A kormány legújabb döntése elvehet a 2023-as szabadságokból is

Az Orbán-kormány megsemmisítené a szakszervezeteket a DK szerint.
Fotó: Ellenszel.hu

A kormány csütörtök este megjelent rendelete a minisztériumokra, kormányhivatalokra vonatkozó szeptemberi döntést terjesztette ki az úgynevezett különleges jogállású szervekre (vagyis a kormánytól független intézményekre a Köztársasági Elnöki Hivataltól az Alkotmánybíróságig) és az önkormányzatokra, azzal a különbséggel, hogy ez nem kötelező, csak lehetőség az intézményvezetők, illetve az önkormányzati testületek számára.

Az azonban ebben az esetben is igaz, hogy ha elrendelik a hivatali szünetet, akkor az ott dolgozóknak valamennyi munkanapra (11 nap) szabadságot kell kiadni, és nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik.

Ha az idei szabadságból már nem maradt elég, akkor a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni, vagyis erre rámehet a tisztviselők jövő évi nyaralásának legalábbis egy része. A szünet ideje nem számít bele a hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. A hivatalos e-maileket sem kötelező naponta átvenni.

A rendelet ugyan előírja, hogy „az igazgatási szünet elrendelése esetén figyelembe kell venni a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, illetve a munkakörök sajátosságait, azt, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet, és azt, hogy a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell”, de azt is kimondja, hogy ezalatt „az igazgatási szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik”.

Ha egy intézmény vagy önkormányzat elrendeli az év végi szünetet, ezt a kormánytól független hivataloknak a Hivatalos Értesítőben, az önkormányzatoknak pedig „a helyben szokásos módon” november 30-ig ki kell hirdetniük.

Bár a rendelet az intézkedés indokát nem tartalmazza, feltehetően újabb spórolási intézkedésről van szó: ha nincsenek benn a dolgozók, nem kell felfűteni a hivatalokat.

loading...