“Óriási felelősség hárul a DK-ra” – megszólaltattuk Erzsébetváros ellenzéki polgármesterjelöltjét

Radikális változásokat ígér, és fenekestül felforgatná Erzsébetvárost, hogy megoldja a legégetőbb problémákat Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció politikusa, a VII. kerület közös ellenzéki polgármesterjelöltje. Vele beszélgettünk.

Ellenszél: A VII. kerület egyik legláthatóbb problémája a bulinegyed jelenlegi helyzete és a lakosokra gyakorolt hatása. Megfogalmazott egy hétpontos javaslatot, amely megoldást kínálna a mostani kaotikus állapotokra. Megválasztása esetén milyen hathatós intézkedéseket foganatosítana a negyedben, amely mind a lakók, mind a vendéglátóhelyek számára elfogadható lenne?

NP: Két lépésben érdemes gondolkozni. Egyrészt szükség van rövid távú, azonnali lépésekre. Ugyanis a jelenleg érvényben lévő törvények alapján is fel lehetne lépni a közterületen való alkoholfogyasztás, az időn túl nyitva tartó teraszok, a szemetelés, a kábítószerkereskedelem, a hangoskodás, a garázdaság ellen – csak éppen sem az önkormányzat, sem a rendőrség nem teszi a dolgát. Megválasztásom esetén a leghatározottabban fel fogok lépni a jelenlegi törvények betartása és betartatása mellett. Ugyanakkor ismét fel kell vetni a nyitvatartási idő korlátozását. Ez egy nagyon érzékeny ügy, de ezt meg kell oldani, minden érintett bevonásával. Ha ez megtörténik az már jelentős mértékben javítana a lakók életminőségén. Ez egyébként a vendéglátóhelyeknek is az érdeke, és nyilvánvalóan mérsékelné a jelenlegi konfliktusokat.

Másrészt, hosszabb távon, együttműködve az új fővárosi önkormányzattal, a többi belvárosi önkormányzattal újra kell gondolni, hogy hogyan lehet rendezni a „bulinegyed” ügyét. Szükség van fővárosi szinten egy átfogó koncepcióra a kulturális turizmussal, a főváros vigalmi negyedeivel kapcsolatban. Megválasztásom esetén azért fogok dolgozni, hogy Belső-Erzsébetvárost hagyományait megőrizve egy európai értelemben vett kulturális negyeddé alakítsuk át galériákkal, kávéházakkal, zöld közterekkel, és a nagyon hangos szórakozóhelyeket vigyük ki a rozsdaövezetekbe, olyan helyekre, ahol a zaj nem zavarja az ott élőket.

Említette programjában a magáncégek, valamint a civilek bevonását is az érintett területre. Pontosan mely szervezetekkel tervez konzultálni az önkormányzati választásokig, hogy a helyiek javaslatai alapján konszenzusra jusson a bulinegyedet érintő kérdésekben?

Mindenkivel igyekszem beszélni. Nyilván különösen fontos az itt élő emberek véleménye. Éppen ezért járom a kerületet és beszélek nagyon sok itt élő emberrel. De az itt dolgozó civil szervezetekkel is napi kapcsolatom van – Új7, vagy éppen az Élhető Erzsébetváros. A legfontosabb valóban az, hogy képesek legyünk konszenzust teremteni. A konszenzushoz pedig okos megoldásokra van szükség. Azt külön hangsúlyozni szeretném, hogy nincs bennem szándék olyan egyoldalú döntéseket hozni, amely ellehetetleníti a mostani vendéglátóhelyeket, azok működését. De azt látni kell, hogy a jelenlegi helyzet elviselhetetlen és elfogadhatatlan, azon sürgősen és feltétlenül változtatni kell.

A Facebook-oldalán többen kifogásolták, hogy az Airbnb, vagyis a magánlakások alkalmi kiadása is szabályozásra szorul Erzsébetvárosban, erről mégsem esik szó a 7 pontban. Látja esélyét, hogy fontolóra vegye a leendő intézkedések bővítését az Airbnb-vel kapcsolatban?

Természetesen. Jelenleg is dolgozunk egy javaslattervezeten. Én úgy gondolom, hogy elsősorban fővárosi szinten kellene egy átfogó szabályozás. Erről beszéltünk is Karácsony Gergellyel. Ha rövid időn belül nem készül el egy ilyen koncepció, akkor mi elő fogunk állni egy javaslattal. Ennek a keretei – európai példák alapján – már elkészültek. Airbnb-vel kapcsolatban is okos megoldásokra van szükség, hiszen a helyzet nem mindenütt egyforma. Vannak társasházak, amely jól és hatékonyan szabályozták házon belül a rövid távú lakáskiadást. Más társasházakban viszont jelentős konfliktusok vannak ezzel kapcsolatban. Hallom azokat a hangokat, amelyek az Airbnb-k teljes betiltását követelik. Én nem gondolom, hogy ez lenne a megfelelő megoldás. Sokkal inkább arra fogunk törekedni, hogy szabályozzuk ezt a területet, hogy ezen a területen is konszenzusokon alapuló rendet teremtsünk.

A Péterfy Sándor Utcai Kórház felújítása kiemelt figyelmet kap a tervei között. Milyen forrásból kívánja azt megvalósítani, illetve, ha ősszel polgármesterré választják, milyen határidőt becsül a végrehajtására?

Azt mindannyian látjuk, tapasztaljuk, hogy a magyar egészségügy egészen drámai, tragikusan rossz helyzetben van. És azt is látjuk, hogy a kormányzatnak sejtelme sincs, miként tudna változtatni, vagy csupán lépésről lépésre javítani a jelenlegi helyzeten. A Péterfy utcai kórház állami fenntartásban van, az önkormányzatnak nincs illetősége, viszont a kórház igen fontos szerepet játszik a kerület lakosainak gyógykezelésében. A kormánynak van valamiféle kórházfelújítási terve, de ennek első szakaszában nem szerepel a Péterfy utcai kórház – második szakasz meg ki tudja, hogy egyáltalán lesz-e. Éppen ezért első lépésben azt követeljük a kormánytól, hogy erre a kórházra is a felújítások első szakaszában kerüljön sor, fordítson erre a kormány jelentős összeget. Egyrészt az épületek felújítására, másrészt pedig az orvosi műszerek, a berendezés korszerűsítésére. Ezen a téren is szorosan együttműködünk a kerület országgyűlési képviselőjével, Oláh Lajossal. Ezzel párhuzamosan Komáromi Zoltán segítségével átfogó tervet készítünk, hogy a kórház további sorsától függetlenül az önkormányzat mindent meg tudjon tenni a kerületben élők jobb egészségügyi ellátása érdekében.

A kerületen áthaladó gépjárműforgalom állandó probléma Erzsébetvárosban. Ön azt ígéri, radikálisan csökkenteni fogja ezt. Milyen konkrét elgondolásai vannak az egyik legforgalmasabb kerület autóforgalmának mérséklésére?

Ma Erzsébetváros számos részén lényegében nem lehet autóval közlekedni. Az állandó torlódás, a dugók szennyezik a levegőt és egyre inkább élhetetlenné teszik a kerületet. Megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy az egész kerületben mérsékeljük, Belső-Erzsébetvárosban pedig határozottan korlátozzuk az átmenő forgalmat. Ez persze nem fog menni egyik napról a másikra. Hiszen nem néhány új közlekedési táblára, hanem új forgalomtechnikai koncepcióra, rendre van szükség. Ez nyilván nem egyszerűen kerületi ügy, hanem kihatással lesz a szomszédos kerületek, sőt, az egész főváros közlekedésére is, de ezt akkor is meg kell lépni. Éppen ezért ma csak célokat tudunk megfogalmazni, az érdemi munka – aminek az előkészítése folyik – megválasztásom esetén fog elkezdődni. Én azt szeretném, ha Erzsébetváros lenne Budapest leginkább bicikli és sétáló barát kerülete. Ehhez szorosan kapcsolódik a parkolás ügye, amelyt ugyancsak újra kell szabályozni. Ezen a téren elsősorban az itt lakók érdekeit kell szem előtt tartani, az ő parkolási gondjaikat kell megoldani. Ennek érdekében pl. mindenütt külön parkolási sávokat, zónákat fogunk számukra kialakítani. A kerületben lévő színházakat, vendéglátóhelyeket pedig el lehet érni tömegközlekedéssel, nem kell mindenkinek autóval jönnie.

A szemeteléssel, a droggal, a közterületen történő alkoholfogyasztással szemben zéró toleranciát hirdetett. Hogy lehet az európai buliturizmus középpontjában ezt a bátor lépést
megvalósítani?

Erre a kérdésre az előbb lényegében már válaszoltam. A lehető legszigorúbban be kell tartatni a jelenleg is érvényes törvényeket. Állandó és szigorú ellenőrzésre, érezhető pénzbüntetésekre van szükség. A vendéglátóhelyeknek az eddigieknél jóval nagyobb felelősséget kell vállalniuk a rendért és a tisztaságért. A rendőrségnek pedig sokkal hatékonyabban kell végeznie a munkáját. Nem elég, hogy a rendőrök esetenként csak állnak és „szemlélődnek”, határozott intézkedésekre van szükség. Megválasztásom esetén azonnal át fogjuk tekinteni a közterület-felügyelet, az önkormányzati rendészet munkáját, és meg fogjuk tenni azokat az intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb munkát. És természetesen tárgyalásokat fogok kezdeményezni a kerületi rendőrkapitánnyal a rendőrség jelenlétéről, intézkedéseiről

Ígéretet tesz arra csapatával, hogy a kerületi civilek sokkal nagyobb szerepet kapnak majd. Pontosan milyen módszerrel vonná be őket Erzsébetváros ügyeinek alakításába?

Megválasztásom esetén az eddigiektől lényegesen eltérő önkormányzati politikát fogok folytatni. Ennek lényege az átlátható, szolgáltató, a részvételen alapuló önkormányzat. Az önkormányzat működését, annak minden szeletét átláthatóvá, nyilvánossá fogjuk tenni. Meg fogjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy a lakók beadványaik, panaszaik önkormányzaton belüli útját a lehető legpontosabban követni tudják. A megválasztott önkormányzat mellett létre fogjuk hozni a civil szervezetek tanácsát, amely javaslataival segítheti az önkormányzat munkáját, ellenőrizheti azt. Azaz nem formális szerepet szánok a civil szervezeteknek, hanem tényleges részvételt, felelősségvállalást kínálok. Éppen ezért már most a kampányban is szoros kapcsolatban állok a civil szervezetekkel.

Ön a Demokratikus Koalíció politikusa, de összellenzéki támogatással indul. A DK nagyvonalú volt a fővárosban, mert a legnagyobb ellenzéki pártként sem rúgta fel az EP-választás előtti megállapodásokat, így ön a párt soraiból kikerült jelöltek közé tartozik. Hogyan látja a pártja pozícióját a politikai palettán? Növelhető-e még a támogatottságuk, illetve az eddigi sikert mely komponenseknek tudja be?

Ma senki nem kérdőjelezi meg, hogy a DK a legnagyobb ellenzéki párt. Emögött rengeteg munka, rengeteg áldozatvállalás van. Megítélésem szerint több tényező is szerepet játszott a mai helyzet kialakulásában. Egyrészt a DK az a párt, amely a legkövetkezetesebben fordult szembe az orbáni politikával. Mi mindig nagyon világosan megfogalmaztuk, nem kisebb-nagyobb korrekciókra, hanem gyökeresen más politikára van szükség. Az illiberális állam vagy most éppen a „keresztény szabadság” üres humbug, semmi más célt nem szolgál, mint az orbáni rendszer antidemokratikus, nacionalista és korrupt jellegének az elfedésére. Nekünk az az alapvető célunk, hogy Magyarország ismét európai szellemű, a liberális demokrácia alapelveire épülő, nyitott, szolidáris, a kulturális sokféleséget tiszteletben tartó ország legyen. A választók értik és elfogadják ezt az üzenetet. Másrészt a DK egységes párt. Vannak belső vitáink – ezek néha nagyon szenvedélyesek – de végül mindig közösen képviselt megoldásokat találunk. A DK-ban nincsenek belső frakciók, harcok, egymással folytatott veszekedések. Van viszont következetes munka. És ezt látják, értik és nagyra becsülik a választók. És persze vannak méltán népszerű, elismert politikusaink, ami ugyancsak nagyon fontos.

Ami pedig a jövőt illeti, nyilván tovább kell növelni a támogatottságunkat. A jelenlegi helyzet az eddigieknél jóval nagyobb felelősséget ró a DK-ra, és ennek a felelősségnek meg kell felelnünk. Folytatnunk kell az eddigi politikát, folyamatosan reagálni kell az új kihívásokra, mindent meg kell tennünk és meg is fogunk tenni a demokratikus ellenzék egységének megteremtése érdekében. Erről tettünk tanúbizonyságot az önkormányzati választásokat megelőző tárgyalások során is. Október 13-án meg kell rendítenünk közösen a Fidesz hatalmát, vissza kell venni az önkormányzatokat, meg kell teremteni a demokrácia helyi szigeteit, és akkor nyugodtan várhatjuk a 2022-es országgyűlési választásokat.

Kikerülhetetlen téma, hogy az egykori MSZP-s Hunvald György úgy döntött, egyedül vág neki a polgármester-választásnak a VII. kerületben. Rajta kívül minden mérvadó ellenzéki párt Önt támogatja. Beszélt-e a bejelentés óta Hunvald Györggyel, illetve lát-e rá esélyt, hogy a szocialisták közül nemrégiben kilépett politikus belátja, az indulása csak a Fidesznek kedvez?

Nem szívesen kommentálom sem Hunvald György, sem Moldován László lépését. Két olyan korábbi pártpolitikusról van szó, akik sértődöttségből szembe fordultak saját politikai közösségükkel, önös érdekeiket követve hátba támadták az ellenzéki összefogást. Ennek a lépésnek minden felelőssége az övék.

Jabronka Richárd

loading...