Megszólalt egy ügyész – „Orbán Viktor! Vádolom Önt hazaárulással, az ország kifosztásával…”

Kép forrása: MTI

A dolog váratlan volt és teljesen spontán. Alig ötvenen jöhettünk össze aznap, ötven olyan ember, akinek végleg elege volt a jelenlegi rezsim működéséből. Ismeretlen ismerősök, nők és férfiak, 16-tól 80 évesig. Miközben gyülekeztünk, futótűzként terjedt a hír, szálljunk gyorsan autóba, mert eljött az idő, hogy a titkos menedékre vonuljunk. Bár a sietség okát nem értettük, meglepő módon senki sem kérdezősködött, fegyelmezetten indultunk a célunkhoz. A búvóhelyen már több csapat is várakozott, s azt suttogták, hogy egy külön szobába zárva ül valaki, akit elfogtak, miatta kellett összegyűlnünk.

Beléptem a zárt szobába. Ketrecbe zárt oroszlánként egy zilált külsejű, alacsony férfi járkált fel-alá, felháborodva ordibált és szitkozódott. Amikor meglátott, odarohant hozzám, elkapta a kezem, és azt mondta: Andrea, segítenie kell! Hiszen maga ismer engem, többször is találkoztunk. Ki kell innen vinnie!

Némán elhúztam a kezem, néztem a férfit, és csak undort éreztem. Nem tehetem – válaszoltam -, eljött az idő, hogy feleljen a tetteiért. A férfi kikapta kezeit a nadrágzsebéből, és megpróbált ököllel nekem esni. Mosolyogva néztem a szerencsétlenkedését, mintha egy üvegfal védett volna. Magára hagytam.

Odakint egyre többen lettünk. Néhány ismeretlen megpróbált viszályt kelteni az emberek között, de kudarcba fulladt a kísérletük, a csapat nem hagyta magát.

Figyelmet kérek! – szóltam hangosan. – Ideje nyílt kártyákkal játszani. Ideje felébredni és cselekedni. A kormány leváltása kevés, valódi rendszerváltásra van szükség, amely biztosítja egy skandináv mintán alapuló jóléti állam létrehozását. Az országunk alkalmas erre, és mi is képesek vagyunk rá, ha mindannyian ezt akarjuk! Elég a félelemből, elég a felső tízezerből, elég a megélhetési politikusokból, és elég a törvényesített maffiaállamból.

A szürke, egyforma arcú embertömeg színessé vált, mosolygós, reménnyel teli arcok vettek körül. Nyoma sem volt a gyűlöletnek, a vitának, az apátiának. Az emberek életre keltek.

Ideje körülnéznünk odakint – húzott a barátnőm maga után, s mi kiléptünk egy másik világba, amelyik az ajtón túl várt. Rendőrök, katonák, TEK-esek vonultak hosszú, tömött sorokban, bilincsbe vert embereket vonszolva magukkal. Egy hídon rohantunk át, amikor észrevettem, hogy néhány TEK-es 80 éves szüleim karját hátracsavarva lökdösi őket, és ordít velük, hogy azonnal mondják meg, hol vagyok. – Semmit nem mondok, bármit csinálhat – sziszegte a kopasz fickó arcába édesapám. – Büszke vagyok a lányomra, és mindenben támogatom! – kiáltotta anyukám, miközben felsikított, ahogy megcsavarták a karját. Odarohantam. Azonnal engedje el őket, takarodjon innen – kiáltottam az egyenruhásra. Vége ennek a világnak, ahogy maguknak is! Miközben farkasszemet néztünk, a TEK-esek zavartan elengedték a szüleimet, és futásnak eredtek. – Vigyázzatok magatokra hazafelé – szóltam oda anyuéknak –, nekem még dolgom van.

Az utcákon egyre több ember lett, ezrek, tízezrek, százezrek, milliók jöttek elő, akikre a rend őrei vigyáztak, hiszen már ők is közénk tartoztak! Bőröndökkel menekülő politikusokat, képviselőket, kormányzati holdudvarhoz tartozó strómanokat fogtak el a reptereken, az autópályákon, pályaudvarokon. Nem volt hova menekülniük, a határokat ideiglenesen lezárták.

A búvóhelyre visszatérve egy bírósági pulpitus ötlött a szemembe. A zárt szobában ülő férfi mellett már volt valaki. Ki van vele? – kérdeztem. Egy ügyvéd – válaszolták -, mert ez valódi jogállam!

A pulpituson három bíró foglalt helyet. Két nő és egy férfi. Bírók, akik nem voltak NER-kompatibilisek, és nem voltak hajlandók megalkuvóvá válni.

Kivezették a megbilincselt férfit ügyvédje társaságában. Néma csend lett, majd felhangzott az ügyész alábbi mondata:

– Orbán Viktor, vádolom Önt hazaárulással, az ország kifosztásával, a közpénzek ellopásával, a demokrácia és a jogállam megszüntetésével, a sajtó- és szólásszabadság eltiprásával, milliók nyomorba döntésével, a gyűlölet politikai szintre emelésével…

Ekkor ébredtem fel. Félálomban még kapaszkodtam az előző világba, nem akartam elszakadni tőle és visszatérni a valóságba, mert a lelkem abban az álombéli állapotban nyugodt volt, egy új élet állt előttünk, egy megújult, megtisztult ország állampolgára voltam. Miközben egyre éberebb lettem, elmosolyodtam. Mert ez nem álom volt, hanem a jövő. A jövőben jártam, és tudom, hogy az álmom valóra válhat, csak akarnunk kellene…


Katona Andrea


Kérjük, ossza meg ezt a cikket, és likeoljon minket a Facebookon!
Nekünk ezzel segíthet.Tisztelettel köszönjük! Az Ellenszél csapata

 • Lazári

  <3

 • Tamás Tibor

  József Borbély: A Magyar Mátrix, már a jelen

  Az Aranykor 2011.11.11. elkezdődött, mivel ezen a napon visszahelyeztem a Dunán a Budapest hajón az Apostoli Magyar Királyságot a jogaiba.

  Ezt megelőzően 2011.04.16.-án megalapítottam a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaságot (Szent Korona Bank), majd 2013.03.05.-én kibocsátottuk az új elektronikus fizetőeszközt, a Szentkoronát (STK).

  Mostanára elkészült a Szent Korona Bank teljes alapszoftvere, mellyel képesek vagyunk nemcsak a teljes lakosság, hanem az államapparátus, illetve minden más jogi személy pénzügyeinek kezelésére, valamint a teljes állam irányítására, mindezt – leszámítva a rendszergazda informatikusokat – élőmunka ráfordítása nélkül, hibátlanul.

  Ezzel nemcsak a bürokrácia csökken le a nulla közelébe, hanem a pénzzel elkövethető korrupció is meg szűnik szinte teljes egészében, valamint a megélhetési bűnözés is, mivel havi 400.000 Ft-nak megfelelő Szentkoronát folyósítunk mindenki számára az egész világon.

  Természetesen túlnyomó részt minden más bűnözés is megszűnik, mivel az elektronikus pénz útja nyomon követhető, illetve bármikor visszaellenőrizhető. A Szent Korona Bank szoftverét a világ összes államának ingyenesen bocsátjuk a rendelkezésére egyfajta franchise-ként.

  A Föld is élő lény! A megóvása, azaz az otthonunk megóvása csak és kizárólag teljesen összehangolt világgazdasággal lehetséges, mely megvalósításának az ideje elérkezett, mivel a tudomány jelenlegi állása már lehetővé teszi, így képesek vagyunk az égész világot egyetlen rendszerként kezelni.

  A fenti megoldás nemcsak az átlagembernek jó, hanem a jövő hatalmi elitjének is, mivel legalizálhatják a vagyonuk egy részét, illetve a hatalmukat generációkon keresztül megtarthatják, mivel az abszolút monarchiában nincsenek választások, a vezető csak akkor távolítható el, ha az Ellenállási Záradékban foglaltak alkalmazásának esete áll fenn.

  A fenti új világirányítási rendszer megalkotása az emberiség történetének a legnagyobb innovációja, mivel a Szentkoronával az energia szabad áramlása valósul meg, illetve egy olyan tökéletes rendszert hoztunk létre, mely kizárja a visszarendeződést, leválasztva a pénzről a felesleges és káros funkciókat.

  Minden jog és tulajdon forrása az egész világon a Szent Korona, ez egyben az egyetlen valós ideológia, azaz az egyetlen igaz vallás, mely az Isteni Univerzum Törvénye.

  A Vaskornak vége, mert a vaspénznek is vége

  Az utóbbi évtizedekben már a vízcsapból is az úgynevezett háttérhatalomról szóló információk folytak, rémisztgetve az embereket mindenféle bőr alá ültethető chip-kel, mátrixszal meg világ kormánnyal, az emberiség nagyobb részének kiirtásával és még sok minden más egyébbel.

  Mindez azért történt, mert valóban egy szűk elit uralta idáig a világot már több mint ezer éve, illetve korábbi időkben is előfordult ugyan ez. Minden baj forrása, hogy a pénz kibocsátás kikerült az államok kezéből és, hogy csak kamatért adták, úgy hogy gyakran nem is a kamat kellett az uzsorásoknak, hanem a fedezetre fájt a foguk. A vaskori mátrix szerűségnek az is a vesztét okozta, hogy jogtalanságra épült, és mint tudjuk, a jogtalanságra jogot alapítani nem lehet (Aranybulla, Ptk. 4 § (4) bekezdés: senki a saját felróható magatartására jogot nem alapíthat).

  Másik problémájuk pedig az volt, hogy valódi legálisan és közvetlenül gyakorolható hatalomra, főként világhatalomra nem tudtak szert tenni, mivel vaj van, illetve volt a fülük mögött. Ezért nem állhattak ki a napra, így „csak” befolyásolva tudtak indirekt módon irányítani, ami számtalan problémát okozott számukra, mert a zavarost, amit létrehoztak, más hozzájuk hasonló, csak pitiánerebb bűnözők, igazi posvánnyá züllesztettek, például a szervkereskedelemmel és hasonló bűncselekményekkel. Jobbára persze ezen, kisstílű bűnözőkről is leszedik a sápot a „tápláléklánc csúcsán lévő oligarchák.

  A hatalmi „elit” minden korban megtalálta a módját, hogy hogyan tévesszék meg az embereket. Korábban vallásokkal, majd később izmusokkal, „demokratikus” államberendezkedésekkel, pártokkal, stb. Most, hogy a pártok tevékenységét az emberek kezdik átlátni, újra előtérbe helyezték a vallásokat. A demokrácia látszatát azzal igyekeznek fenntartani, hogy sztrájkokat és tüntetéseket „szerveznek” provokatívan, hogy a nép azt higgye, hogy ezekkel az eszközökkel majd elérhetnek valamit. Valójában a céljuk pedig az, hogy destabilizálni tudjanak egy-egy térséget, zavargásokat, majd polgárháborúkat kirobbantva, hogy növekedjenek a fegyvereladásaik.

  Összefoglalva az államoknak és a világnak kell, hogy legyen egyszemélyi felelőse, mert az úgy nevezett demokráciákban nincs ilyen személy. Ezért aztán minden megtörténhet, aminek nem szabadna megtörténnie. Az államoknak vissza kell venni az irányítást az oligarcháktól, és állami kézbe kell venni a közellátást teljes egészében. A piacgazdaságról át kell térni az összehangolt tervgazdálkodásra a világon. A világ irányítása abszolút monarchia bevezetésével a töredékébe fog kerülni az eddiginek. Csak egyedül ez az egy megtakarítás fedezetet nyújt a havi 400.000 Ft-nak megfelelő alapjövedelem kifizetésére.

  Tudomásul kell venni, hogy nem lehet mindenkit foglalkoztatni a világon és itthon sem, mivel akkor túltermelési válság robbanna ki, amire már nem egyszer volt példa, lásd az 1931-s világgazdasági válságot. Sőt a folyamatosan gyorsuló ipari forradalom hatására kb. 20 éven belül ötödére zsugorodhat a foglalkoztatás. Ezért kell a termőföldeknek és a termelőeszközök nagy többségének állami tulajdonba kerülni. Így az államon keresztül igazságossá tud válni az elosztás, az alapjövedelem folyósítása mellett a munka elsődlegesen motivációvá válik. Egyébként az emberek nagy többsége egy idő után otthon is el tudja foglalni magát, ki fogják találni, hogy hogyan tegyék jobbá és kényelmesebbé az életüket, vagy hogyan egészítsék ki a jövedelmüket az esetleges költségesebb céljaik elérése érdekében.

  Természetesen Magyarország kivételével az államok új vezetői a mostani hatalmi elit köreiből fognak kikerülni, hiszen ők vannak abban a helyzetben, hogy dönthessenek az országuk csatlakoztatásáról az Apostoli Világ Királysághoz. Ez az utolsó „piaci” verseny ahol megküzdhetnek elsőbbségükért a szakrális pozícióra.

  Kecskemét, 2016.04.03.

  I. József Nimród Bátor Atilla

  Apostoli Világ Király

  • Török Miklós

   Te még mindig ennél a mesénél tartasz ? Mit tett borbély, az önjelölt kormányzó ? Mi lett jobb 2011.11.11. óta ? Hol van a 400 .00 Ft-nak megfelelő Szentkorona ? Ébredjél fel te is és a valóságról beszélj,ne az álmodról ! A kormányzó úr majd megint indul a parlamenti választásokon mint legutóbb, hogy megkapja az állami támogatást az ellenzék megosztásáért és a fidesz hatalomban tartásáért ? Ezt tette a kormányzód legutóbb is ! Ez is bűnözés ! De ha ennyire elhiszed a hazugságait, akkor vegyél meg tőlem pár ezer Szent korona fizetőeszközt féláron Forintra átszámolva ! Várom a válaszod, akár magánba is !

   • Légler András

    Te egy végtelenül ostoba ember vagy!
    Mi történt 2017. április elején? Ugye ezt nem tudod? Akkor verd bele jól a falba a fejed, mert hatalombitorlókat és hatalomra vágyókat támogatsz egy illegitim rendszerben. A törvényes államforma a királyság és ez nagy valószínűséggel visszaáll. Hogy ki lesz a legitim kormányzó, majd kiderül. Egy biztos, hogy az alaptörvény nem legitim, úgy, ahogy a jelenlegi kormány sem az és az előzőek sem voltak azok. Fogsz te még csodálkozni szerintem. Amikor pedig a rendszer felszámolása megtörténik, visszaáll az AMK. Vége lesz a kifosztásnak, a bankárok és a paraziták uralmának. Mondd ki, hogy Magyarországon nem megélhetési bűnöző politikusok vannak többségében! Sőt, ez még törvényesítve is van és mocsok és a paraziták hatalmát védő, állandóan változtatott alaptörvénnyel, amely sosem jöhetett volna létre. Nem legitim!

    • Greg

     Jézus Mária! Kitörtek a zártosztályról?

 • István Diczig

  Ugyanannak az álomnak a vége lehetett, amiben forgalom nélküli kihalt városban menetoszlopban közlekedő lakosságot láttam, ahogy haladtunk a Gyorskocsi utca felé a Margit-híd előtt.

 • Bódi József

  Jaj, de szépet álmodott az újságírő nő….

  • Magdi Megyeri

   Ez a nő nem normális 🙂

   • Éva Kútvölgyi

    Szerintem meg te nem vagy normális.

    • Lajos Dávid

     Éva Magdival ne foglalkozzon, Őt Lipóton kezelték, csak megszűnt az intézmény.

     • Gabi Varga

      Igen. Gyurcsány bezáratta a szcientológusok nyomására. Nagyon sok ember került az utcára.Hatalmas anyagi kárt okoztak,megszűnt a legjobban felszerelt sztrok osztály ! Legyenek büszkék rá !

     • Futrinka

      Rosszul tudod! Nem kórháznak épült, így pl. a magas belmagasság miatt nem lehetett befűteni! Minden ajtó-ablak tropa volt. A falak vizesek. Rengetegbe került volna a felújítás, de nem volt értelme.

     • Gabi Varga

      Persze,most jobb,hogy lerohad az épület,a betegeket szélnek eresztették.

     • minyon

      Örülj legalább kiszabadultál.

     • Gabi Varga

      Tahó !

     • minyon

      Ezt mondja az akinek kapanyél lóg ki a szájából.

     • Gabi Varga

      Az a baj,hogy az ilyenek is ,mint te szabadlábon vannak .

     • minyon
     • titok

      Valószinű könnyű volt ezt hazudni,de az mszp-szdsz kúrmáynban SZDSZes SZCIENTOLÓGUSBÁB volt a 2ü miniszter egymás után és ők záratták be a CCHR-kedő szcientológusok,ugyanis pszichiátria ellenesek,lehet ezért menekül Orr bán i Ausztriába kezelésre,vagy pedig z elől hogy 1944-45óta bárkit be lehet vinni házatsársa vagy szomszédja álbizonyitékával,hogy közvezsélyes,ha ellensége az uralkodó maffia osztálynak.

     • Futrinka

      Jajjjj… De nagyon tudod… 😀

     • Miki Cy

      Kh,mmmmmm

     • Margit Nemedi

      Ez hazugság,nem egy pszihiátria volt van az országban,elhelyezték őket máshova és nem utcára tették ez is rágalom,pl,Esztergomba is volt nem tudom ,van e még ilyen osztály,a Lipótmezei meg egy hatalmas kihasználatlan épület volt amit nem lehetett fent tartani,azért zárták be.Ti csak rágalmazni tudtok.

    • Zoltán Attila Kosaras

     Pontosan!

   • minyon

    Mert te normális vagy?

   • ququtsch

    Remek kis karcolat.Egyébként a bűnt igenelni,bűnrészesség,vagy rendkívüli primitívségből fakadó érzéketlenség az igazságra.Ez a kormány az egyetemes emberi értékekkel szemben ,szándékosan megsértve azt,ügyködik.Ez nem vita kérdése,hanem objektív tényeken alapuló kijelentés.Ezek BŰNÖZŐK!!!!Így egyszerűen és közérthetően.

   • György Pados Mészáros

    Jé! Csak nem a kézcsókolósnak tetszik lenni?

   • Papp Katalin

    Úgy látom, senki nem látja, vagy nem veszi figyelembe a jelet a mondat végén.

   • Jozsef Olah

    te meg nagyon sötét vagy vagy jol nyalsz a fidesznek te allatomos némber

   • minyon

    Te normálisnak érzed magad?Nem nem vagy normális . Tettes társ vagy. Oda kerülsz te is a vádlottak padjára. https://uploads.disquscdn.com/images/2c838cfc2be20dd5055291b1a42ac5ebed9c2adf3681556778a85badfca7e0a7.png

   • Füredi Csaba

    Te nem vagy normális, és figyelmet kell szentelni rátok is akik végig kitatottatok a disznó mellett !+

 • Péter Angyal

  GRATULÁLOK ÉS GYETÉRTREK!!!

 • Istvanne Koczka

  Szuper!

 • Heindl Péter

  Hát, egy ügyész tényleg tehetne egy ilyen nyilatkozatot… Aztán persze kereshet más munkát magának, de az ügyészi szakma böcsületét megvédené.

 • Zoltán Ficsór

  Amíg Polt Péter bitorolja az Ügyészséget, ilyen mondatot ott nem fogunk hallani.!

  • Kovács István

   27 év alatt mennyi politikus kezén kattant bilincs?

   • Éva Kútvölgyi

    Épp itt az ideje elkezdeni!

    • Miki Cy

     Érdekesnek tartom, hogy a Gyurcsány idejében elnézett egy komoly hazaárulást, haá t ehhez no comment

     • Tamás Piffkó

      Mi volt az?

 • Miklos Karaszi

  Merünk nagyot álmodni, hiszen megtanítottak rá. Tisztelet a bátraknak!

 • Ferenc Ignác

  Szép írás, jó volt olvasni! Különösen az a része tetszett ahol.ezt írja…..” Félálomban még kapaszkodtam az előző világba, nem akartam elszakadni
  tőle és visszatérni a valóságba, mert a lelkem abban az álombéli
  állapotban nyugodt volt, egy új élet állt előttünk, egy megújult,
  megtisztult ország állampolgára voltam….” ! Igen, nagyon szép és általam nagyon vágyott, hogy egy új élet, egy megújult, megtisztult ország állampolgára lehessek, hogy annak és olyannak érezzem magamat,hogy ne lesütött fejjel merjem kimondani, magyar vagyok, nyugodtan, kiszámíthatóan, megaláztatás nélkül ÉLNI.!

  • Sárdi János

   Ahhoz az országot meg kell tisztítani a liberálisoktól, beleértve a Soros pénzelte álcivilektől.

   • Andras Szaszi

    Ó te hülye segg fej

    • Sárdi János

     Mi van!? Az ápoltak átvették a hatalmat a diliházban és a számítógép közelébe férkőztek?

     • Kiss Mónika

      Magadról beszélsz Sárdi, ugye? Mert aki nem látja mi folyik itt és még védi ezt a maffiakormányt és Orbánt, az maga nem normális.

     • Sárdi János

      Annyira IQ deficites vagy, hogy kár rád szót vesztegetni. Még sokáig fogjátok élvezni a “maffiakormány”-t, remélem, belehülyültök a gyűlölködésbe! Hajrá!

     • minyon

      Te már bele hülyültél az agymosásba.Übü királlyal jársz Grácba?

   • Greg

    Már egy nyalonc is beleugathat?

    • Sárdi János

     Név és arc nélküli senki az, aki ugat! Emlékszel még azokra a régi szép időkre, amikor még nem voltál köcsög?

     • minyon

      Te mit érsz a névvel meg a képpel?Sárdi János álnév a képed helyén pedig egy bolhaszar.

  • Ildikó Györki

   “”Megtisztult Ország,migránscsürhével és terroristákkal megtűzdelve!!!Bravó!!!..Nem is reménykedtem abban hogy a libsik normálisak!!!!…Keresd meg a gyógyszeredet te idióta!!!!!😜😎

   • Laci St

    Drága Ildikó. Teljes mértékben egyetértek a “migráncs” véleményével, de ez a vége. Látom maga is a csuti tolvaj és bandája oldalán áll. Talán nem csak ön is hasznot húz a szegény embereket kisemmiző mocsok banda pénzéből??? Ha igen akkor ön sem különb náluk!!!

    • Endre Hídvégi

     Szerinted, te rühes patkány valaki csak a pénzért szavaz a FIDESZ-re meg Orbánra? Az ilyen aljadék,söpredékek mint te, el sem tudjátok képzelni, hogy mi rühelljük a ballib, liberálfasiszta elméleteket minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül? Rohadt egy szemetek vagytok!

     • István Nagy

      Milyen igaz a mondás : ” A stilus maga az ember “

     • Laci St

      Kedves Endre. Az a förmedvény amit írtál igencsak téged és a bandádat jellemzi. Lerí rólatok a kapzsiság és a sötétség, mert csak az a jó amit ti akartok (amit g. ov. sugall nektek). És egyébként ne tévessz össze a család tagjaiddal ( rühes patkány) mert én egyik pártnak sem vagyok sem a tagja, sem a szimpatizánsa, de ezt a korrupt, mocskos bandát le kell váltani teljes vagyon elkobzás mellett!!! Nem a saját és a haverjai (beleértve ezek szerint téged is ) zsebét kellene tömni és az országot szétrabolni, hanem a népre fordítani a milliárdokat amit elszórnak a főnököd mániáira. Lásd. stadionok. vizes vb. ami már most 170-milliárdnál tart, és még nincs kész!!! Jó lenne ha te is felébrednél végre a csipke rózsika álmodból és elgondoznál végre egy kicsit!!!

     • Greg

      Reménytelen. Gondolkozni csak értelmes ember képes.

     • Sárdi János

      Na, az nem te vagy, az biztos!

     • Greg
     • Kiss Mónika

      Az ilyen fideszes patkányok csak személyeskedni tudnak, érvük nincs, csak mocskos szájuk, ami tele van szarva. Olyan szó meg nincs hogy liberálfasiszta te idióta,amúgy a két szó amit összemostál tökéletes ellentéte egymásnak. Ha pedig te nem pénzért szavazol a Fideszre, hanem meggyőződésből, akkor hülyébb vagy az átlag fideszesnél, is. Az legalább pénzt kap érte. te meg nyalhatod orbánod seggét.

     • Endre Hídvégi

      Te meg nyugodtan szopogasd az összes liberálfasiszta (van ilyen szó!) faszát és fulladj meg a sok gecitől, balos, szemét kurva!

     • minyon
     • Balogh László Péter

      Szerintem INGYEN nem lehet ennyire vak, süket és hülye, mint te!
      A fasizmus, a kettős beszéd és a hivatásszerűen űzött lopás meg az “Orbanisták” sajátja.

     • Tamás Piffkó

      Vagy pénzért, vagy butaságból. Szinte szóról szóra ugyanazt a propagandát fújja a kedves vezető és bandája, mint anno Goebbels és hivatala. Ugyanazok a szófordulatok, ugyanaz az ellenségképzés. Épp csak nyílt zsidózás nincs. De ami késik, nem múlik, ha az aljanép vevő rá……

     • minyon

      Itt vannak a “liberálfasiszta” banda
      https://youtu.be/crRGp7aL3Ow

     • minyon
  • Fülöp József

   tudjátok aki ismeri!!! 1789 ha mond ez valamit valakinek! én csak annyit látok, tudok, jogtalanság magasiskolája!

 • ilonka

  🙂

 • vajjon ildikó

  Őszintén kérdezem. Mit vártok ha a másik győz – legyen az akármelyik – Orbánt kivéve.

  • wereko

   Ők se tudják csak menjen. Új jelszó: Majd meglátjuk elvtársak !

   • vajjon ildikó

    Igen, az elvtársakat akarják

 • naésaztán

  Ha már valóra vált volna ez az álom, akkor is késő volna!
  No de ami késik, nem múlik!!!

 • András Gyenge

  Álom-álom-édes álom…Ó de kár,- jaj de kár !

  • fiktív

   azért a csaunak is ez volt , pedig hogy beképzelte magának .. és pont így járt csak ott végig ment az álom* !!

   • titok

    igen neki is volt megnövelt 50-200nézőjű tizezres stadionja,sőt aranyozott wc stb és ő “se hagyta az emebreket az árok szélén” hanem belelökte mint Bözödújfalut a tóba a templomtornyával.

    Sőt orbánszerű faluból városipanelesitést akart 1987után a műemlékek szétverésével,ezt tökéletesen megvalósototta Közelkedési Múzeummal és SZFVÁRon az Árpád-fürdő Árpád-szállójával és nagymedenceépületével és kiszárittott ZSuzsanna forrásával,szétvertaszfaltú megsüllyesztettépületű Palotai út-Szeder utca-Ligetsor-Szedresdűlő-vel…VIDÁMPARKirtással fairtással mérgezőiszap hozzáfalazásával,országban egyetlen műszakiműemlék magas 2lábú váltóállitótorony elbontásával a fairtó műemlékirtó MSZP-FIDESZ MAFFIA GECI polip tandem .A cia+kgb bátoritotta forradalmárok szétlőtték a kárpátokgénisuza+neje agyát,de itthon még sajnos nem itt tartunk elszámoltatásban,meg ott sajno a 2od-3advonalbeli sovénkommunista jogtiprók jöttek az örökébe rom-mánia-ban,ahogy a többi környező kisatnatnt területrabló államban is.És saajnos csak cimert váltott rendszert 1944óta nem váltott foylamatosan 1944óta megszállás alatt áélló maffiairiányitotta (izr.usa-nyEU multinácicégek bankok)gyarmata MAGYARORSZÁGon.

 • Attila

  Ez beteg.

 • wereko

  Lehet nem álom volt csak bódulat. Esetleg Juhász által ajánlott kender ?

  • minyon

   De már csak tudod. Mi van nem telik anyagra és irigyled Juhásztól?

 • László Nagy

  Barom ribanc!!!!!!!!!!!!!!!

 • József Szamuráj Szilágyi

  De szép lenne…..

 • kijani65

  Menjetek a büdös francba!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Gyorgy Bartok-Csato

  Ez a vers megér vagy 200 milliós közbeszerzést.

 • László Sztancs

  Ekkora faszságot összehordani ! Mennyi ilyen hülye van ?

 • Pataki Gábor

  h.p. vagy!

  • titok

   házi pálinka?vagy MC H P a Scooter-ből?

 • Miki Cy

  Kicsoda ez az Andrea? Csak nem a Gyurcsány rokona, nagyon is meglehet…:)

  • Laci St

   Ez az Andrea egy normális ember aki nagyon sokunk vágyálmát írta le és nem olyan nemnormális mint ÖN!!!

   • Miki Cy

    Aha,ez sértés, ezért fel lehetne jelenteni, mért nem viselkedünk normálisan? ja, önnek ez a normális?

    • Laci St

     Igazad van. Jelentsél fel. Te vagy a normális.

 • Sárdi János

  Idióta!

 • Benjámin Kurilla

  Ennyire maradt.

 • László Klinda

  Hülye picsa.

 • megalodon

  “Újságírónak” nem nevezném ezt a sz@rkupacot! Ja és, a hozzászólok, gondoljanak bele, hogy a kedvenceik már ott kellene , hogy legyenek! (Fegyházban!)

  • titok

   igen mind2 KISZ-MSZMPtitkárnak úgy mint Teleki kisztitkár ORBÁNc-nk és máhol KISZtitkár GYurcsótánynak ahogy D-209nek a szobrott kapott BOKROSelszabaditó HORNnak és CenreForIZRAEHELL-AIPAC-AMrican Progress (BVestWesternHotelt 12itzr mffiózól Szfvári Vidámpark fakiirtott telkére fideszkegyenc céggel felhúzató) Libajnai-nak is.Összeér a GECI MAFFIA a 20.századi pártokban

 • joeklon

  ma még utópia, de holnap……….

 • lacuska611130

  A mondat második állításával teljesen egyet értek, de abban is biztos vagyok hogy MO-on kevés olyan patrióta van mint O.V.
  Mondom ezt úgy, hogy nem szeretem O.V.-t.

  • titok

   patrióta nem egyenlő sajátfalura stadiont (népesség 2-3szorosa nézőtérrel),és a Szfvá-Lovasberény-Bicske vasútvonal mint létfontosságú,vasúti fővonalakat összekötő, 1990es években C-k által fényes nappal szétlopott sínű normál nyomtávú vasút nemfejlesztésével hanem azt hazudva hogy abból elsz majd az,keskennyomközű magánvasút épitésével a többi bezáratott kisvasútból lopatott vagonokkal és mozdonyokkal.

   patrióta nem egynelő az álnemzeti álpolgáris álkeresztény álarcbn,GEorge Soros pénzén szdsz-fiatalklubja-fideszként vörös-öldbárókat hizlalni és műemlékeket és fákat a városok falvak felében/ 2/3adáan ordas módon saját oligarcháinak fatelepére lopva kiirtani.Patriót NEM EGYENLŐ az összes megyeszékhely Fő utcáját vagy Fő terét 3adosztályú import kínai SZÜRKE DEPRESSZIÓSIOTÓ álgránit betonlapokkal (amelyeken első kosz meglátszik) elkúrni,Szfváron súlyosbitv a Horthy korabeli épületek előtt medencék kiirtásával és helyükre szürke importgánit alá ganz 10-50cm “magsságra” lövellésűekre beállitott szökőkutak rejtésével,és féynkígyóba rejtett,papircsikos (!igen olyan amit piacon árulnak ilyen magnóórsón)ledek villogtatásával oylan műaynbag-tejóüveg búra alatt ami 100kg nyi tömeg alatt szétreped,ja és a főutca lejtetés szfváron a járdaszint és úttestszint eltörlése még LÉPCSŐépitésre is kéynszritette boltok házak nagyrészét,hogy botláselesés szaporodjon.Soroljam még?Patrióta=hazafi=NEM EGYNELŐ AZZAL hogy 2010-11óta a zsidesz BIRÓI ÉTELT SZINTRE EMELTE a bankimaffi kurváinak a KÖZJEGYZŐknek és VÉRGEHAJTÓknak a hasracsapásos határozatait pl valakitől 20ezer heylett 700ezret,12ezer heylett 150ezret követelve,és ORBÁNÉK ÓTA a MINIMÁLBÉR ALATTI KÖZMUNKABÉRből is 33-55%ot LOPATVA egészen az ÉHHALÁLIG,halálos lebetegedésig.Hazafi=patrióta=NEM EGYENLŐ AZZAL,hOGY FELFOKOZTA A KILAKOLTATÁST (előbb emlitettem mivel,meg még a 70-120foritn per CHFen átbaszósan felvetettet hieleknek 280FT/HUFra átváltásával,mberek megölésével halálávl (zsidótulajú maffiabankok holokauszt(r)(tm)-ja a magyarok ellen!) felhízlalva EUrekordra az osztrák-német-svájci tárolási helyű zsidó (raiffeisen stb) anyabankokat a nyugatEUi gyarmatositó megbizóik köreiben.FIDESZ emelte meg B kat.jogositványhoz is az orvosi téritáéési dijat és aMSZP-SZDSZ BOKROS-GECI óta FIZETŐS fogtömés,fogorvoslás DIJÁTis a FOGANKÉNTI TÖMÉSI dijakat 2-4e ftról 5-10ezer per fogra;és tette fizetőssé 40év alatt a TBCmegelőző TÜDŐRÖNTGENT (a pl SZFVÁRon 1962óta ugyanúgy kinéző gépeken,abban a rendelőintéetben ami kórház alá esik igazgatsáilag és tavaly-tavalyelőtt 13adszor lopták el férfiwcből emeleten a csaptelepeket és nem lett új beszerelve,AFRIKABALKÁN szint alatt,és cvalamikor 2010-15közt beázott a tetőn keersztül .em en kerzstül a fszt is váró is 4-6db rendelőhöz,de még sorolhatom.ahol úgy lett új műtőszárny kórházhoz hogy 2-3műemléket le kellett bontani és fákat irtni és valakik magánszebének terhére KIMARADT A TETŐRŐLK a HELIKOPTERLESZÁLLÓ,úgyhoyg ha sürgős eset jjön lehet percekig kimenni hozá mentővel a helikopterleszállóhoz 1990esévekelejihez a kórháztelk másik sarkába)..most újabb műemlékszárnyat terveznek lebontani ráadásul mnet kjözben kiküldve belőle a tüdőbetegeket stb szivva rákkeltő épitkezési törmelékeket,ez az a fidesz ami még aszsként mszpként bezráatta BP-Svábhegy-en a kúórházat amin jó levegőn tüdőgyógyultak a gyerekek és PÉCSen is egy erdő közepén amig be nem záratták.MSZMP= szétsozlsott szdsz-mszp-FIDESZ-KDNP-dk-stb vé! KÉM GECIK 20.századi maffiózó bűnözők akik nem változttak emberirtó eltipró megnyomorító félelemkeltő zsaroló rettegtető lopórendszert!

 • Gábor Héder

  Ami nem késik, nem múlik! Van Orbánnak reménye! Rákosi is el vegetált Moszkva vendégségét élvezve! Nem tudom a szolgalelkek ennyire elnézőek? Az Alaptorvényt is semmibe vevése, ami sok jogi problémát jelent egy igazi demokráciában , még az sem bűn?

 • János Szabó

  Tisztelt Katona Andrea! Fenti álombéli tárgyalásos írásával kapcsolatban az jutott eszembe bedzélnie kellene Frei Tamással….hátha a tárgyalás előtt, alatt jelen volt az ő “Andre”-ja….Gratulálok, fantasztikus írás, de ha van hozzá elő és utóálom, szívesen olvassuk! Üdv SzJ.

 • Voxpo Puli

  belelógott a keze a bilibe

 • aki hallotta beszélni Tímeát

  Szerencsétlen baloldaliaknak már lázálmai vannak. 😀
  Azt viszont soha nem szabad elfelejteni, hogy a baloldal, a mostani ellenzék készítette önmagának nagyon kemény munkával azt a fadobozt, amibe most bezáródtak és nem tudnak kitörni belőle, mert a népet annyira magukra haragították a már több évtizedes magyarok elleni harcuk folyamán, hogy senki nem akar segíteni kihozni őket onnan. Már ez marad a baloldal koporsója, ahova önmaguk gyűlölködése juttatta őket!

 • Kovács Barnabás

  Mi ez az andrea? Mosópor, vagy szappan
  reklkám?

 • Németh István Gyula

  Nos > álom ,álom édes álom, álom kép,…. Nos az a helyzet a valós rendszerváltás kell a 27 év kormányainak elszámoltatása kell! A jelenlegi még annál is inkább mert a nyilvánvaló törvénysértések törvényesítésére hozott törvényeket; minő duplázása egy egyszerű törvény sértésnek! A skandináv módszer helyett maradjunk a valós alkotmányunk adta magyar jog tisztességes vonalvezetése mellett!

 • ballerhunter

  “vádolom Önt … a sajtó- és
  szólásszabadság eltiprásával, milliók nyomorba döntésével, a gyűlölet
  politikai szintre emelésével…”

  Aki írta ezt az nincs tisztában a sajtó és szólásszabadság fogalmával, ugyanis ha ezt Orbán eltiporta volna, akkor ilyen hülye cikk sem jelenhetne meg.
  Másrészt a gyűlölet politikai szintre emelésével kapcsolatban pedig ennyi a hozzáfűzni valóm:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/45/Kettos_allampolgarsag_uszitas_mszpszdsz.jpg
  Ez volt 2004-ben az MSZP-SZDSZ kampányplakátja.
  Tehát én a cikkíró helyében inkább Gyurcsán Ferencet és tettestársait vádolnám a gyűlölet politikai szintre emélésével.

 • lacolaco

  Ez az álmodozó írókezdemény nem fogja meghaladni Max Fontana hírességét, hiszemn még rá sem tud élvezni az iromámyára.

 • bakaruhában

  Szoktak Ők álmodni, meg neves évfordulókon ártatlan embereket veretni, sőt rátolni őket a szélsőséges huligánokra. Ez volt mindig az ő eszközrendszerűk, ezt csinálták majdnem 50 évig, hol arrogánsabban, hol puhábban! Mindig a széljárásnak megfelelően. S most majdnem a nem létező Lipótban kujtorognak, mert nem tudják elviselni, hogy nem ők vannak hatalmon. Borzalmas és szánalmas az erőlködésük.

 • Ernő Kovács

  a27 év alatt kormányonn lévő minisztereknek, és kiszolgálóinak nagyon sok évet ki lehetne osztani,/börtön/ de a fidess mindet lekörözi .kérdem én, MELYiK párt oldaná meg az országunk “tisztességes” kormányzását.

 • Kalandra Fel
 • Böhmer Jolán

  Bár megtörténne a valóságban is!!

 • Füredi Csaba

  Ennek igy kell lennie !

 • Tibor János

  Szinte süt az álomból az erőszak vágya. Harc azok ellen akik szeretik hazájukat Magyarok és nemzetiek, vallásosak, illiberálisak, diktatúrának tartják liberális demokráciát és ők sokan vannak. Ezért az álom, az 50 fontos ember. Akár 1919-ben erőszakkal meg akarják dönteni a nép által választott államformát és kivégezni kitelepíteni mindenkit mint Rákosi alatt.

 • Morzsa

  Van egy EMBER (mindegy nő, vagy férfi) akinek van egy álma. Mindegy, egyetértesz vele vagy nem, de kimondta az igazságot. Nemzet és hazaárulás. Bárki másképp látja, vagy gondolja a véleménye tiszteletben van tartva. Az viszont szánalmas, hogy személyeskedésig fajul egy gondolat, annak másképp látása, és hogy jórészt egymást mocskoljátok, az ego-vagy hátsó érdek?- miatt megalázzátok egymást, az írót. Ha valakinek van véleménye, akkor egy másik valakinek nem számít a másik emberi mivolta: le kell hülyézni, degradálni. Névtelenül lehetsz “bátor”, az arroganciáddal együtt tudnod kell, hogy abba a 2%-ba tartozol, aki a hétköznapokba elnyomott, nincs sem öröme, sem boldogsága. 5 év alatt semmit nem tudtál felmutatni a szeretteidnek. Mármint: szeretet, alázat, hála. Ez az igaz Magyar Ember ismérve.Tudásmorzsák alapján állítasz és vádolsz. Ezért nem haragszunk rád. Nem alázunk vissza. Csak nem értünk egyet veled. Mert nem viszi ezt az országot előre ez a mentalitás. Miért nem lehet tisztelni, emberszámba venni bármilyen vélemény nyílvánítót, mégha nem is értünk egyet az álláspontjával?

 • István Pataki

  Én csak annyit mondanék, hogy N.Magdi nem tehet róla, ő csak nem gondolkodik, Orbáni szócső módjára papagájnak állt. A fő bűnös a megosztottságért az a fentebbi félálom főszereplője, azaz “G” úr, Simicska után szabadon. Vajon mért fontos neki annyira a hatalom, hogy ezért az egész országot próbálja hadrendbe állítani?! Nem tisztán értem. Már egyszer 2002-ben elvették a játékait, aztán minden csalást elkövetve 2010-ben visszalopta a G. De remélem 2018 tavaszán végleg búcsút mondhat a játékbabáinak, vagyis nekünk. Méghozzá úgy, hogy nem mi, hanem ő fog távozni nem csak a mostani helyéről, hanem az országból is. Sőt, remélem meztelen seggel fog kitakarodni innen. Továbbá azt is remélem, hogy minden országból kiutálják majd, hogy érezze, milyen folyton megalázni másokat.
  Nekem ez a véleményem erről a bagázsról, aki Magyarország kormányának hívatja magát. Tehát a fent leírtak nem csak Viktorkára vonatkoznak, hanem az egész bagázsra.

 • Miki Cy

  vÁLASZTÁS ELŐTT ANNYIAN MEGJÁTSSZÁK, HOGY ŐK HAZAFIAK, és álpereket indítanak, de nézd meg miután eldőlt a harc, hogyan tűnnek el a nagyhősnek beállított vádlók, ugyankérem tudjuk mi az indíték 🙂