Megszólalt egy ügyész – „Orbán Viktor! Vádolom Önt hazaárulással, az ország kifosztásával…”

Kép forrása: MTI

A dolog váratlan volt és teljesen spontán. Alig ötvenen jöhettünk össze aznap, ötven olyan ember, akinek végleg elege volt a jelenlegi rezsim működéséből. Ismeretlen ismerősök, nők és férfiak, 16-tól 80 évesig. Miközben gyülekeztünk, futótűzként terjedt a hír, szálljunk gyorsan autóba, mert eljött az idő, hogy a titkos menedékre vonuljunk. Bár a sietség okát nem értettük, meglepő módon senki sem kérdezősködött, fegyelmezetten indultunk a célunkhoz. A búvóhelyen már több csapat is várakozott, s azt suttogták, hogy egy külön szobába zárva ül valaki, akit elfogtak, miatta kellett összegyűlnünk.

Beléptem a zárt szobába. Ketrecbe zárt oroszlánként egy zilált külsejű, alacsony férfi járkált fel-alá, felháborodva ordibált és szitkozódott. Amikor meglátott, odarohant hozzám, elkapta a kezem, és azt mondta: Andrea, segítenie kell! Hiszen maga ismer engem, többször is találkoztunk. Ki kell innen vinnie!

Némán elhúztam a kezem, néztem a férfit, és csak undort éreztem. Nem tehetem – válaszoltam -, eljött az idő, hogy feleljen a tetteiért. A férfi kikapta kezeit a nadrágzsebéből, és megpróbált ököllel nekem esni. Mosolyogva néztem a szerencsétlenkedését, mintha egy üvegfal védett volna. Magára hagytam.

Odakint egyre többen lettünk. Néhány ismeretlen megpróbált viszályt kelteni az emberek között, de kudarcba fulladt a kísérletük, a csapat nem hagyta magát.

Figyelmet kérek! – szóltam hangosan. – Ideje nyílt kártyákkal játszani. Ideje felébredni és cselekedni. A kormány leváltása kevés, valódi rendszerváltásra van szükség, amely biztosítja egy skandináv mintán alapuló jóléti állam létrehozását. Az országunk alkalmas erre, és mi is képesek vagyunk rá, ha mindannyian ezt akarjuk! Elég a félelemből, elég a felső tízezerből, elég a megélhetési politikusokból, és elég a törvényesített maffiaállamból.

A szürke, egyforma arcú embertömeg színessé vált, mosolygós, reménnyel teli arcok vettek körül. Nyoma sem volt a gyűlöletnek, a vitának, az apátiának. Az emberek életre keltek.

Ideje körülnéznünk odakint – húzott a barátnőm maga után, s mi kiléptünk egy másik világba, amelyik az ajtón túl várt. Rendőrök, katonák, TEK-esek vonultak hosszú, tömött sorokban, bilincsbe vert embereket vonszolva magukkal. Egy hídon rohantunk át, amikor észrevettem, hogy néhány TEK-es 80 éves szüleim karját hátracsavarva lökdösi őket, és ordít velük, hogy azonnal mondják meg, hol vagyok. – Semmit nem mondok, bármit csinálhat – sziszegte a kopasz fickó arcába édesapám. – Büszke vagyok a lányomra, és mindenben támogatom! – kiáltotta anyukám, miközben felsikított, ahogy megcsavarták a karját. Odarohantam. Azonnal engedje el őket, takarodjon innen – kiáltottam az egyenruhásra. Vége ennek a világnak, ahogy maguknak is! Miközben farkasszemet néztünk, a TEK-esek zavartan elengedték a szüleimet, és futásnak eredtek. – Vigyázzatok magatokra hazafelé – szóltam oda anyuéknak –, nekem még dolgom van.

Az utcákon egyre több ember lett, ezrek, tízezrek, százezrek, milliók jöttek elő, akikre a rend őrei vigyáztak, hiszen már ők is közénk tartoztak! Bőröndökkel menekülő politikusokat, képviselőket, kormányzati holdudvarhoz tartozó strómanokat fogtak el a reptereken, az autópályákon, pályaudvarokon. Nem volt hova menekülniük, a határokat ideiglenesen lezárták.

A búvóhelyre visszatérve egy bírósági pulpitus ötlött a szemembe. A zárt szobában ülő férfi mellett már volt valaki. Ki van vele? – kérdeztem. Egy ügyvéd – válaszolták -, mert ez valódi jogállam!

A pulpituson három bíró foglalt helyet. Két nő és egy férfi. Bírók, akik nem voltak NER-kompatibilisek, és nem voltak hajlandók megalkuvóvá válni.

Kivezették a megbilincselt férfit ügyvédje társaságában. Néma csend lett, majd felhangzott az ügyész alábbi mondata:

– Orbán Viktor, vádolom Önt hazaárulással, az ország kifosztásával, a közpénzek ellopásával, a demokrácia és a jogállam megszüntetésével, a sajtó- és szólásszabadság eltiprásával, milliók nyomorba döntésével, a gyűlölet politikai szintre emelésével…

Ekkor ébredtem fel. Félálomban még kapaszkodtam az előző világba, nem akartam elszakadni tőle és visszatérni a valóságba, mert a lelkem abban az álombéli állapotban nyugodt volt, egy új élet állt előttünk, egy megújult, megtisztult ország állampolgára voltam. Miközben egyre éberebb lettem, elmosolyodtam. Mert ez nem álom volt, hanem a jövő. A jövőben jártam, és tudom, hogy az álmom valóra válhat, csak akarnunk kellene…


Katona Andrea

loading...

187 Comments

 1. József Borbély: A Magyar Mátrix, már a jelen

  Az Aranykor 2011.11.11. elkezdődött, mivel ezen a napon visszahelyeztem a Dunán a Budapest hajón az Apostoli Magyar Királyságot a jogaiba.

  Ezt megelőzően 2011.04.16.-án megalapítottam a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaságot (Szent Korona Bank), majd 2013.03.05.-én kibocsátottuk az új elektronikus fizetőeszközt, a Szentkoronát (STK).

  Mostanára elkészült a Szent Korona Bank teljes alapszoftvere, mellyel képesek vagyunk nemcsak a teljes lakosság, hanem az államapparátus, illetve minden más jogi személy pénzügyeinek kezelésére, valamint a teljes állam irányítására, mindezt – leszámítva a rendszergazda informatikusokat – élőmunka ráfordítása nélkül, hibátlanul.

  Ezzel nemcsak a bürokrácia csökken le a nulla közelébe, hanem a pénzzel elkövethető korrupció is meg szűnik szinte teljes egészében, valamint a megélhetési bűnözés is, mivel havi 400.000 Ft-nak megfelelő Szentkoronát folyósítunk mindenki számára az egész világon.

  Természetesen túlnyomó részt minden más bűnözés is megszűnik, mivel az elektronikus pénz útja nyomon követhető, illetve bármikor visszaellenőrizhető. A Szent Korona Bank szoftverét a világ összes államának ingyenesen bocsátjuk a rendelkezésére egyfajta franchise-ként.

  A Föld is élő lény! A megóvása, azaz az otthonunk megóvása csak és kizárólag teljesen összehangolt világgazdasággal lehetséges, mely megvalósításának az ideje elérkezett, mivel a tudomány jelenlegi állása már lehetővé teszi, így képesek vagyunk az égész világot egyetlen rendszerként kezelni.

  A fenti megoldás nemcsak az átlagembernek jó, hanem a jövő hatalmi elitjének is, mivel legalizálhatják a vagyonuk egy részét, illetve a hatalmukat generációkon keresztül megtarthatják, mivel az abszolút monarchiában nincsenek választások, a vezető csak akkor távolítható el, ha az Ellenállási Záradékban foglaltak alkalmazásának esete áll fenn.

  A fenti új világirányítási rendszer megalkotása az emberiség történetének a legnagyobb innovációja, mivel a Szentkoronával az energia szabad áramlása valósul meg, illetve egy olyan tökéletes rendszert hoztunk létre, mely kizárja a visszarendeződést, leválasztva a pénzről a felesleges és káros funkciókat.

  Minden jog és tulajdon forrása az egész világon a Szent Korona, ez egyben az egyetlen valós ideológia, azaz az egyetlen igaz vallás, mely az Isteni Univerzum Törvénye.

  A Vaskornak vége, mert a vaspénznek is vége

  Az utóbbi évtizedekben már a vízcsapból is az úgynevezett háttérhatalomról szóló információk folytak, rémisztgetve az embereket mindenféle bőr alá ültethető chip-kel, mátrixszal meg világ kormánnyal, az emberiség nagyobb részének kiirtásával és még sok minden más egyébbel.

  Mindez azért történt, mert valóban egy szűk elit uralta idáig a világot már több mint ezer éve, illetve korábbi időkben is előfordult ugyan ez. Minden baj forrása, hogy a pénz kibocsátás kikerült az államok kezéből és, hogy csak kamatért adták, úgy hogy gyakran nem is a kamat kellett az uzsorásoknak, hanem a fedezetre fájt a foguk. A vaskori mátrix szerűségnek az is a vesztét okozta, hogy jogtalanságra épült, és mint tudjuk, a jogtalanságra jogot alapítani nem lehet (Aranybulla, Ptk. 4 § (4) bekezdés: senki a saját felróható magatartására jogot nem alapíthat).

  Másik problémájuk pedig az volt, hogy valódi legálisan és közvetlenül gyakorolható hatalomra, főként világhatalomra nem tudtak szert tenni, mivel vaj van, illetve volt a fülük mögött. Ezért nem állhattak ki a napra, így „csak” befolyásolva tudtak indirekt módon irányítani, ami számtalan problémát okozott számukra, mert a zavarost, amit létrehoztak, más hozzájuk hasonló, csak pitiánerebb bűnözők, igazi posvánnyá züllesztettek, például a szervkereskedelemmel és hasonló bűncselekményekkel. Jobbára persze ezen, kisstílű bűnözőkről is leszedik a sápot a „tápláléklánc csúcsán lévő oligarchák.

  A hatalmi „elit” minden korban megtalálta a módját, hogy hogyan tévesszék meg az embereket. Korábban vallásokkal, majd később izmusokkal, „demokratikus” államberendezkedésekkel, pártokkal, stb. Most, hogy a pártok tevékenységét az emberek kezdik átlátni, újra előtérbe helyezték a vallásokat. A demokrácia látszatát azzal igyekeznek fenntartani, hogy sztrájkokat és tüntetéseket „szerveznek” provokatívan, hogy a nép azt higgye, hogy ezekkel az eszközökkel majd elérhetnek valamit. Valójában a céljuk pedig az, hogy destabilizálni tudjanak egy-egy térséget, zavargásokat, majd polgárháborúkat kirobbantva, hogy növekedjenek a fegyvereladásaik.

  Összefoglalva az államoknak és a világnak kell, hogy legyen egyszemélyi felelőse, mert az úgy nevezett demokráciákban nincs ilyen személy. Ezért aztán minden megtörténhet, aminek nem szabadna megtörténnie. Az államoknak vissza kell venni az irányítást az oligarcháktól, és állami kézbe kell venni a közellátást teljes egészében. A piacgazdaságról át kell térni az összehangolt tervgazdálkodásra a világon. A világ irányítása abszolút monarchia bevezetésével a töredékébe fog kerülni az eddiginek. Csak egyedül ez az egy megtakarítás fedezetet nyújt a havi 400.000 Ft-nak megfelelő alapjövedelem kifizetésére.

  Tudomásul kell venni, hogy nem lehet mindenkit foglalkoztatni a világon és itthon sem, mivel akkor túltermelési válság robbanna ki, amire már nem egyszer volt példa, lásd az 1931-s világgazdasági válságot. Sőt a folyamatosan gyorsuló ipari forradalom hatására kb. 20 éven belül ötödére zsugorodhat a foglalkoztatás. Ezért kell a termőföldeknek és a termelőeszközök nagy többségének állami tulajdonba kerülni. Így az államon keresztül igazságossá tud válni az elosztás, az alapjövedelem folyósítása mellett a munka elsődlegesen motivációvá válik. Egyébként az emberek nagy többsége egy idő után otthon is el tudja foglalni magát, ki fogják találni, hogy hogyan tegyék jobbá és kényelmesebbé az életüket, vagy hogyan egészítsék ki a jövedelmüket az esetleges költségesebb céljaik elérése érdekében.

  Természetesen Magyarország kivételével az államok új vezetői a mostani hatalmi elit köreiből fognak kikerülni, hiszen ők vannak abban a helyzetben, hogy dönthessenek az országuk csatlakoztatásáról az Apostoli Világ Királysághoz. Ez az utolsó „piaci” verseny ahol megküzdhetnek elsőbbségükért a szakrális pozícióra.

  Kecskemét, 2016.04.03.

  I. József Nimród Bátor Atilla

  Apostoli Világ Király

 2. Ugyanannak az álomnak a vége lehetett, amiben forgalom nélküli kihalt városban menetoszlopban közlekedő lakosságot láttam, ahogy haladtunk a Gyorskocsi utca felé a Margit-híd előtt.

 3. Te még mindig ennél a mesénél tartasz ? Mit tett borbély, az önjelölt kormányzó ? Mi lett jobb 2011.11.11. óta ? Hol van a 400 .00 Ft-nak megfelelő Szentkorona ? Ébredjél fel te is és a valóságról beszélj,ne az álmodról ! A kormányzó úr majd megint indul a parlamenti választásokon mint legutóbb, hogy megkapja az állami támogatást az ellenzék megosztásáért és a fidesz hatalomban tartásáért ? Ezt tette a kormányzód legutóbb is ! Ez is bűnözés ! De ha ennyire elhiszed a hazugságait, akkor vegyél meg tőlem pár ezer Szent korona fizetőeszközt féláron Forintra átszámolva ! Várom a válaszod, akár magánba is !

 4. Hát, egy ügyész tényleg tehetne egy ilyen nyilatkozatot… Aztán persze kereshet más munkát magának, de az ügyészi szakma böcsületét megvédené.

 5. Szép írás, jó volt olvasni! Különösen az a része tetszett ahol.ezt írja…..” Félálomban még kapaszkodtam az előző világba, nem akartam elszakadni
  tőle és visszatérni a valóságba, mert a lelkem abban az álombéli
  állapotban nyugodt volt, egy új élet állt előttünk, egy megújult,
  megtisztult ország állampolgára voltam….” ! Igen, nagyon szép és általam nagyon vágyott, hogy egy új élet, egy megújult, megtisztult ország állampolgára lehessek, hogy annak és olyannak érezzem magamat,hogy ne lesütött fejjel merjem kimondani, magyar vagyok, nyugodtan, kiszámíthatóan, megaláztatás nélkül ÉLNI.!

 6. Te egy végtelenül ostoba ember vagy!
  Mi történt 2017. április elején? Ugye ezt nem tudod? Akkor verd bele jól a falba a fejed, mert hatalombitorlókat és hatalomra vágyókat támogatsz egy illegitim rendszerben. A törvényes államforma a királyság és ez nagy valószínűséggel visszaáll. Hogy ki lesz a legitim kormányzó, majd kiderül. Egy biztos, hogy az alaptörvény nem legitim, úgy, ahogy a jelenlegi kormány sem az és az előzőek sem voltak azok. Fogsz te még csodálkozni szerintem. Amikor pedig a rendszer felszámolása megtörténik, visszaáll az AMK. Vége lesz a kifosztásnak, a bankárok és a paraziták uralmának. Mondd ki, hogy Magyarországon nem megélhetési bűnöző politikusok vannak többségében! Sőt, ez még törvényesítve is van és mocsok és a paraziták hatalmát védő, állandóan változtatott alaptörvénnyel, amely sosem jöhetett volna létre. Nem legitim!

 7. azért a csaunak is ez volt , pedig hogy beképzelte magának .. és pont így járt csak ott végig ment az álom* !!

 8. Érdekesnek tartom, hogy a Gyurcsány idejében elnézett egy komoly hazaárulást, haá t ehhez no comment

 9. Igen. Gyurcsány bezáratta a szcientológusok nyomására. Nagyon sok ember került az utcára.Hatalmas anyagi kárt okoztak,megszűnt a legjobban felszerelt sztrok osztály ! Legyenek büszkék rá !

 10. “Újságírónak” nem nevezném ezt a sz@rkupacot! Ja és, a hozzászólok, gondoljanak bele, hogy a kedvenceik már ott kellene , hogy legyenek! (Fegyházban!)

 11. Remek kis karcolat.Egyébként a bűnt igenelni,bűnrészesség,vagy rendkívüli primitívségből fakadó érzéketlenség az igazságra.Ez a kormány az egyetemes emberi értékekkel szemben ,szándékosan megsértve azt,ügyködik.Ez nem vita kérdése,hanem objektív tényeken alapuló kijelentés.Ezek BŰNÖZŐK!!!!Így egyszerűen és közérthetően.

 12. Rosszul tudod! Nem kórháznak épült, így pl. a magas belmagasság miatt nem lehetett befűteni! Minden ajtó-ablak tropa volt. A falak vizesek. Rengetegbe került volna a felújítás, de nem volt értelme.

 13. A mondat második állításával teljesen egyet értek, de abban is biztos vagyok hogy MO-on kevés olyan patrióta van mint O.V.
  Mondom ezt úgy, hogy nem szeretem O.V.-t.

 14. “”Megtisztult Ország,migránscsürhével és terroristákkal megtűzdelve!!!Bravó!!!..Nem is reménykedtem abban hogy a libsik normálisak!!!!…Keresd meg a gyógyszeredet te idióta!!!!!😜😎

 15. Ami nem késik, nem múlik! Van Orbánnak reménye! Rákosi is el vegetált Moszkva vendégségét élvezve! Nem tudom a szolgalelkek ennyire elnézőek? Az Alaptorvényt is semmibe vevése, ami sok jogi problémát jelent egy igazi demokráciában , még az sem bűn?

 16. Valószinű könnyű volt ezt hazudni,de az mszp-szdsz kúrmáynban SZDSZes SZCIENTOLÓGUSBÁB volt a 2ü miniszter egymás után és ők záratták be a CCHR-kedő szcientológusok,ugyanis pszichiátria ellenesek,lehet ezért menekül Orr bán i Ausztriába kezelésre,vagy pedig z elől hogy 1944-45óta bárkit be lehet vinni házatsársa vagy szomszédja álbizonyitékával,hogy közvezsélyes,ha ellensége az uralkodó maffia osztálynak.

 17. igen neki is volt megnövelt 50-200nézőjű tizezres stadionja,sőt aranyozott wc stb és ő “se hagyta az emebreket az árok szélén” hanem belelökte mint Bözödújfalut a tóba a templomtornyával.

  Sőt orbánszerű faluból városipanelesitést akart 1987után a műemlékek szétverésével,ezt tökéletesen megvalósototta Közelkedési Múzeummal és SZFVÁRon az Árpád-fürdő Árpád-szállójával és nagymedenceépületével és kiszárittott ZSuzsanna forrásával,szétvertaszfaltú megsüllyesztettépületű Palotai út-Szeder utca-Ligetsor-Szedresdűlő-vel…VIDÁMPARKirtással fairtással mérgezőiszap hozzáfalazásával,országban egyetlen műszakiműemlék magas 2lábú váltóállitótorony elbontásával a fairtó műemlékirtó MSZP-FIDESZ MAFFIA GECI polip tandem .A cia+kgb bátoritotta forradalmárok szétlőtték a kárpátokgénisuza+neje agyát,de itthon még sajnos nem itt tartunk elszámoltatásban,meg ott sajno a 2od-3advonalbeli sovénkommunista jogtiprók jöttek az örökébe rom-mánia-ban,ahogy a többi környező kisatnatnt területrabló államban is.És saajnos csak cimert váltott rendszert 1944óta nem váltott foylamatosan 1944óta megszállás alatt áélló maffiairiányitotta (izr.usa-nyEU multinácicégek bankok)gyarmata MAGYARORSZÁGon.

 18. patrióta nem egyenlő sajátfalura stadiont (népesség 2-3szorosa nézőtérrel),és a Szfvá-Lovasberény-Bicske vasútvonal mint létfontosságú,vasúti fővonalakat összekötő, 1990es években C-k által fényes nappal szétlopott sínű normál nyomtávú vasút nemfejlesztésével hanem azt hazudva hogy abból elsz majd az,keskennyomközű magánvasút épitésével a többi bezáratott kisvasútból lopatott vagonokkal és mozdonyokkal.

  patrióta nem egynelő az álnemzeti álpolgáris álkeresztény álarcbn,GEorge Soros pénzén szdsz-fiatalklubja-fideszként vörös-öldbárókat hizlalni és műemlékeket és fákat a városok falvak felében/ 2/3adáan ordas módon saját oligarcháinak fatelepére lopva kiirtani.Patriót NEM EGYENLŐ az összes megyeszékhely Fő utcáját vagy Fő terét 3adosztályú import kínai SZÜRKE DEPRESSZIÓSIOTÓ álgránit betonlapokkal (amelyeken első kosz meglátszik) elkúrni,Szfváron súlyosbitv a Horthy korabeli épületek előtt medencék kiirtásával és helyükre szürke importgánit alá ganz 10-50cm “magsságra” lövellésűekre beállitott szökőkutak rejtésével,és féynkígyóba rejtett,papircsikos (!igen olyan amit piacon árulnak ilyen magnóórsón)ledek villogtatásával oylan műaynbag-tejóüveg búra alatt ami 100kg nyi tömeg alatt szétreped,ja és a főutca lejtetés szfváron a járdaszint és úttestszint eltörlése még LÉPCSŐépitésre is kéynszritette boltok házak nagyrészét,hogy botláselesés szaporodjon.Soroljam még?Patrióta=hazafi=NEM EGYNELŐ AZZAL hogy 2010-11óta a zsidesz BIRÓI ÉTELT SZINTRE EMELTE a bankimaffi kurváinak a KÖZJEGYZŐknek és VÉRGEHAJTÓknak a hasracsapásos határozatait pl valakitől 20ezer heylett 700ezret,12ezer heylett 150ezret követelve,és ORBÁNÉK ÓTA a MINIMÁLBÉR ALATTI KÖZMUNKABÉRből is 33-55%ot LOPATVA egészen az ÉHHALÁLIG,halálos lebetegedésig.Hazafi=patrióta=NEM EGYENLŐ AZZAL,hOGY FELFOKOZTA A KILAKOLTATÁST (előbb emlitettem mivel,meg még a 70-120foritn per CHFen átbaszósan felvetettet hieleknek 280FT/HUFra átváltásával,mberek megölésével halálávl (zsidótulajú maffiabankok holokauszt(r)(tm)-ja a magyarok ellen!) felhízlalva EUrekordra az osztrák-német-svájci tárolási helyű zsidó (raiffeisen stb) anyabankokat a nyugatEUi gyarmatositó megbizóik köreiben.FIDESZ emelte meg B kat.jogositványhoz is az orvosi téritáéési dijat és aMSZP-SZDSZ BOKROS-GECI óta FIZETŐS fogtömés,fogorvoslás DIJÁTis a FOGANKÉNTI TÖMÉSI dijakat 2-4e ftról 5-10ezer per fogra;és tette fizetőssé 40év alatt a TBCmegelőző TÜDŐRÖNTGENT (a pl SZFVÁRon 1962óta ugyanúgy kinéző gépeken,abban a rendelőintéetben ami kórház alá esik igazgatsáilag és tavaly-tavalyelőtt 13adszor lopták el férfiwcből emeleten a csaptelepeket és nem lett új beszerelve,AFRIKABALKÁN szint alatt,és cvalamikor 2010-15közt beázott a tetőn keersztül .em en kerzstül a fszt is váró is 4-6db rendelőhöz,de még sorolhatom.ahol úgy lett új műtőszárny kórházhoz hogy 2-3műemléket le kellett bontani és fákat irtni és valakik magánszebének terhére KIMARADT A TETŐRŐLK a HELIKOPTERLESZÁLLÓ,úgyhoyg ha sürgős eset jjön lehet percekig kimenni hozá mentővel a helikopterleszállóhoz 1990esévekelejihez a kórháztelk másik sarkába)..most újabb műemlékszárnyat terveznek lebontani ráadásul mnet kjözben kiküldve belőle a tüdőbetegeket stb szivva rákkeltő épitkezési törmelékeket,ez az a fidesz ami még aszsként mszpként bezráatta BP-Svábhegy-en a kúórházat amin jó levegőn tüdőgyógyultak a gyerekek és PÉCSen is egy erdő közepén amig be nem záratták.MSZMP= szétsozlsott szdsz-mszp-FIDESZ-KDNP-dk-stb vé! KÉM GECIK 20.századi maffiózó bűnözők akik nem változttak emberirtó eltipró megnyomorító félelemkeltő zsaroló rettegtető lopórendszert!

 19. igen mind2 KISZ-MSZMPtitkárnak úgy mint Teleki kisztitkár ORBÁNc-nk és máhol KISZtitkár GYurcsótánynak ahogy D-209nek a szobrott kapott BOKROSelszabaditó HORNnak és CenreForIZRAEHELL-AIPAC-AMrican Progress (BVestWesternHotelt 12itzr mffiózól Szfvári Vidámpark fakiirtott telkére fideszkegyenc céggel felhúzató) Libajnai-nak is.Összeér a GECI MAFFIA a 20.századi pártokban

 20. Drága Ildikó. Teljes mértékben egyetértek a “migráncs” véleményével, de ez a vége. Látom maga is a csuti tolvaj és bandája oldalán áll. Talán nem csak ön is hasznot húz a szegény embereket kisemmiző mocsok banda pénzéből??? Ha igen akkor ön sem különb náluk!!!

 21. Ez az Andrea egy normális ember aki nagyon sokunk vágyálmát írta le és nem olyan nemnormális mint ÖN!!!

 22. Aha,ez sértés, ezért fel lehetne jelenteni, mért nem viselkedünk normálisan? ja, önnek ez a normális?

 23. Tisztelt Katona Andrea! Fenti álombéli tárgyalásos írásával kapcsolatban az jutott eszembe bedzélnie kellene Frei Tamással….hátha a tárgyalás előtt, alatt jelen volt az ő “Andre”-ja….Gratulálok, fantasztikus írás, de ha van hozzá elő és utóálom, szívesen olvassuk! Üdv SzJ.

 24. Szerinted, te rühes patkány valaki csak a pénzért szavaz a FIDESZ-re meg Orbánra? Az ilyen aljadék,söpredékek mint te, el sem tudjátok képzelni, hogy mi rühelljük a ballib, liberálfasiszta elméleteket minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül? Rohadt egy szemetek vagytok!

 25. tudjátok aki ismeri!!! 1789 ha mond ez valamit valakinek! én csak annyit látok, tudok, jogtalanság magasiskolája!

 26. Szerencsétlen baloldaliaknak már lázálmai vannak. 😀
  Azt viszont soha nem szabad elfelejteni, hogy a baloldal, a mostani ellenzék készítette önmagának nagyon kemény munkával azt a fadobozt, amibe most bezáródtak és nem tudnak kitörni belőle, mert a népet annyira magukra haragították a már több évtizedes magyarok elleni harcuk folyamán, hogy senki nem akar segíteni kihozni őket onnan. Már ez marad a baloldal koporsója, ahova önmaguk gyűlölködése juttatta őket!

 27. Nos > álom ,álom édes álom, álom kép,…. Nos az a helyzet a valós rendszerváltás kell a 27 év kormányainak elszámoltatása kell! A jelenlegi még annál is inkább mert a nyilvánvaló törvénysértések törvényesítésére hozott törvényeket; minő duplázása egy egyszerű törvény sértésnek! A skandináv módszer helyett maradjunk a valós alkotmányunk adta magyar jog tisztességes vonalvezetése mellett!

 28. “vádolom Önt … a sajtó- és
  szólásszabadság eltiprásával, milliók nyomorba döntésével, a gyűlölet
  politikai szintre emelésével…”

  Aki írta ezt az nincs tisztában a sajtó és szólásszabadság fogalmával, ugyanis ha ezt Orbán eltiporta volna, akkor ilyen hülye cikk sem jelenhetne meg.
  Másrészt a gyűlölet politikai szintre emelésével kapcsolatban pedig ennyi a hozzáfűzni valóm:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/45/Kettos_allampolgarsag_uszitas_mszpszdsz.jpg
  Ez volt 2004-ben az MSZP-SZDSZ kampányplakátja.
  Tehát én a cikkíró helyében inkább Gyurcsán Ferencet és tettestársait vádolnám a gyűlölet politikai szintre emélésével.

 29. Ez az álmodozó írókezdemény nem fogja meghaladni Max Fontana hírességét, hiszemn még rá sem tud élvezni az iromámyára.

 30. Kedves Endre. Az a förmedvény amit írtál igencsak téged és a bandádat jellemzi. Lerí rólatok a kapzsiság és a sötétség, mert csak az a jó amit ti akartok (amit g. ov. sugall nektek). És egyébként ne tévessz össze a család tagjaiddal ( rühes patkány) mert én egyik pártnak sem vagyok sem a tagja, sem a szimpatizánsa, de ezt a korrupt, mocskos bandát le kell váltani teljes vagyon elkobzás mellett!!! Nem a saját és a haverjai (beleértve ezek szerint téged is ) zsebét kellene tömni és az országot szétrabolni, hanem a népre fordítani a milliárdokat amit elszórnak a főnököd mániáira. Lásd. stadionok. vizes vb. ami már most 170-milliárdnál tart, és még nincs kész!!! Jó lenne ha te is felébrednél végre a csipke rózsika álmodból és elgondoznál végre egy kicsit!!!

 31. Szoktak Ők álmodni, meg neves évfordulókon ártatlan embereket veretni, sőt rátolni őket a szélsőséges huligánokra. Ez volt mindig az ő eszközrendszerűk, ezt csinálták majdnem 50 évig, hol arrogánsabban, hol puhábban! Mindig a széljárásnak megfelelően. S most majdnem a nem létező Lipótban kujtorognak, mert nem tudják elviselni, hogy nem ők vannak hatalmon. Borzalmas és szánalmas az erőlködésük.

 32. Magadról beszélsz Sárdi, ugye? Mert aki nem látja mi folyik itt és még védi ezt a maffiakormányt és Orbánt, az maga nem normális.

 33. Az ilyen fideszes patkányok csak személyeskedni tudnak, érvük nincs, csak mocskos szájuk, ami tele van szarva. Olyan szó meg nincs hogy liberálfasiszta te idióta,amúgy a két szó amit összemostál tökéletes ellentéte egymásnak. Ha pedig te nem pénzért szavazol a Fideszre, hanem meggyőződésből, akkor hülyébb vagy az átlag fideszesnél, is. Az legalább pénzt kap érte. te meg nyalhatod orbánod seggét.

 34. a27 év alatt kormányonn lévő minisztereknek, és kiszolgálóinak nagyon sok évet ki lehetne osztani,/börtön/ de a fidess mindet lekörözi .kérdem én, MELYiK párt oldaná meg az országunk “tisztességes” kormányzását.

 35. Annyira IQ deficites vagy, hogy kár rád szót vesztegetni. Még sokáig fogjátok élvezni a “maffiakormány”-t, remélem, belehülyültök a gyűlölködésbe! Hajrá!

 36. Név és arc nélküli senki az, aki ugat! Emlékszel még azokra a régi szép időkre, amikor még nem voltál köcsög?

 37. Te meg nyugodtan szopogasd az összes liberálfasiszta (van ilyen szó!) faszát és fulladj meg a sok gecitől, balos, szemét kurva!

 38. Ez hazugság,nem egy pszihiátria volt van az országban,elhelyezték őket máshova és nem utcára tették ez is rágalom,pl,Esztergomba is volt nem tudom ,van e még ilyen osztály,a Lipótmezei meg egy hatalmas kihasználatlan épület volt amit nem lehetett fent tartani,azért zárták be.Ti csak rágalmazni tudtok.

 39. Szinte süt az álomból az erőszak vágya. Harc azok ellen akik szeretik hazájukat Magyarok és nemzetiek, vallásosak, illiberálisak, diktatúrának tartják liberális demokráciát és ők sokan vannak. Ezért az álom, az 50 fontos ember. Akár 1919-ben erőszakkal meg akarják dönteni a nép által választott államformát és kivégezni kitelepíteni mindenkit mint Rákosi alatt.

 40. Szerintem INGYEN nem lehet ennyire vak, süket és hülye, mint te!
  A fasizmus, a kettős beszéd és a hivatásszerűen űzött lopás meg az “Orbanisták” sajátja.

 41. Vagy pénzért, vagy butaságból. Szinte szóról szóra ugyanazt a propagandát fújja a kedves vezető és bandája, mint anno Goebbels és hivatala. Ugyanazok a szófordulatok, ugyanaz az ellenségképzés. Épp csak nyílt zsidózás nincs. De ami késik, nem múlik, ha az aljanép vevő rá……

 42. Van egy EMBER (mindegy nő, vagy férfi) akinek van egy álma. Mindegy, egyetértesz vele vagy nem, de kimondta az igazságot. Nemzet és hazaárulás. Bárki másképp látja, vagy gondolja a véleménye tiszteletben van tartva. Az viszont szánalmas, hogy személyeskedésig fajul egy gondolat, annak másképp látása, és hogy jórészt egymást mocskoljátok, az ego-vagy hátsó érdek?- miatt megalázzátok egymást, az írót. Ha valakinek van véleménye, akkor egy másik valakinek nem számít a másik emberi mivolta: le kell hülyézni, degradálni. Névtelenül lehetsz “bátor”, az arroganciáddal együtt tudnod kell, hogy abba a 2%-ba tartozol, aki a hétköznapokba elnyomott, nincs sem öröme, sem boldogsága. 5 év alatt semmit nem tudtál felmutatni a szeretteidnek. Mármint: szeretet, alázat, hála. Ez az igaz Magyar Ember ismérve.Tudásmorzsák alapján állítasz és vádolsz. Ezért nem haragszunk rád. Nem alázunk vissza. Csak nem értünk egyet veled. Mert nem viszi ezt az országot előre ez a mentalitás. Miért nem lehet tisztelni, emberszámba venni bármilyen vélemény nyílvánítót, mégha nem is értünk egyet az álláspontjával?

 43. Én csak annyit mondanék, hogy N.Magdi nem tehet róla, ő csak nem gondolkodik, Orbáni szócső módjára papagájnak állt. A fő bűnös a megosztottságért az a fentebbi félálom főszereplője, azaz “G” úr, Simicska után szabadon. Vajon mért fontos neki annyira a hatalom, hogy ezért az egész országot próbálja hadrendbe állítani?! Nem tisztán értem. Már egyszer 2002-ben elvették a játékait, aztán minden csalást elkövetve 2010-ben visszalopta a G. De remélem 2018 tavaszán végleg búcsút mondhat a játékbabáinak, vagyis nekünk. Méghozzá úgy, hogy nem mi, hanem ő fog távozni nem csak a mostani helyéről, hanem az országból is. Sőt, remélem meztelen seggel fog kitakarodni innen. Továbbá azt is remélem, hogy minden országból kiutálják majd, hogy érezze, milyen folyton megalázni másokat.
  Nekem ez a véleményem erről a bagázsról, aki Magyarország kormányának hívatja magát. Tehát a fent leírtak nem csak Viktorkára vonatkoznak, hanem az egész bagázsra.

 44. vÁLASZTÁS ELŐTT ANNYIAN MEGJÁTSSZÁK, HOGY ŐK HAZAFIAK, és álpereket indítanak, de nézd meg miután eldőlt a harc, hogyan tűnnek el a nagyhősnek beállított vádlók, ugyankérem tudjuk mi az indíték 🙂

 45. A NÉPIRTÁS NEVE: KILAKOLTATÁS!!!
  HALÁLOS VESZÉLYBEN A MAGYAROK!!!
  Simon Peresz „ … felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.” kijelentése az ORBÁN-MÉSZÁROS FELVÁSÁRLÁSOK TEKINTETÉBEN MÁR OLYAN NYILVÁNVALÓ, HOGY AZT MÁR A BIGOTT ZSIDESZESEK IS OKÁDÁSOK KÖZEPETTE SZEMLÉLIK; – HISZEN IMMÁR EZ A KÉT KOLLABORÁNS NETANYAHU IRDATLAN ÉTVÁGYÁT HIVATOTT KIELÉGÍTENI!!!
  VÉSZHELYZET!!!
  Orbán Viktor Izraelben – érdeke ellenére – kiadta a parancsot szándéka meggátolására

  1994-ben Horn Gyula kijelentését sokan nem értették: „Elég négy millió magyar Magyarországon.”
  Az értetlenség fokozódott, amikor az első Orbán Kormány lehetővé tette a „Holokauszt múzeum” létrehozását, de egy 1956-os emlékhelyre nem adott pénzt.
  2004-ben már gyanús volt, hogy a zsidóság nem akarja „kisebbségi nemzetként” (államalkotó nemzetként) bejegyeztetni magát.
  2007-ben vált egyértelművé Horn bejelentésének értelme, az emlékek fontossági sorrendjének érvényestése, az államalkotó nemzetté nyilvánítás megtagadása. Simon Peresz egyértelműen meghatározta szándékukat: „ … felvásároljuk Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot és Romániát.”
  2010-ben a Magyar Országgyűlés a kettős állampolgárságról szóló törvény módosításával korlátlanul biztosította a magyarországi felmenőkkel rendelkező zsidók állampolgárrá válását. Ezt Feldmájer Péter a holokauszt túlélőinek tett történelmi jóvátételként üdvözölte.
  2011-ben Zoltai Gusztáv Magyarországra nézve megerősítette Pereszt, és értelmet adott a korlátlanul megszerezhető állampolgárságnak, amikor a 14. Zsidó Nyári Fesztivál megnyitóján bejelentette igényüket arra, hogy Magyarországom államlapító nemzetként meghatározzák a társadalom életét: „elvárjuk azt a többségi nemzettől, hogy elismerje, mi is országalapítók vagyunk”.

  2008-ban felreppent egy hír, mely szerint a magyarországi pártok Izrael Budapesti Nagykövetségén olyan szerződést írtak alá, amely lehetővé teszi izraeli állampolgárok tömeges magyarországi betelepedését.
  (A hír kiszivárogtatóját valótlan információ terjesztése miatt elítélték.)

  Orbán Viktor minap véget ért izraeli látogatásával kapcsolatosan tegnap az alábbi írást tette fel dr. Fóris Eszter a közösségi oldalra:
  (Az írásban hivatkozott paktum értelemszerűen a 2017. júliusában, a Visegrádi négyek vezetői és Nethanjahu találkozójának idején keletkezett, és Orbán mostani látogatása alkalmával ennek taktikai lépéseit dolgozhatták ki.)
  „A Magyar Igazság és Élet Pártja birtokába jutott a titkos információknak, és azt Nagy Tibor pártelnök megosztotta a nyilvánossággal. A paktum lényege:
  Izrael engedi az újabb Orbán-kormányzatot 2018-ban, ha az ország kiürítése nagyobb ütemben folytatódik.
  A megélhetési körülmények felszámolása, a devizahitel-csalássorozat anyagi és pszichikai hatásai, az egészségügyi ellátás vákuumnövekedése, az oktatásliberalizáció és mindenek előtt a köznyomor a népességi adatok katasztrofális romlása szerint alkalmassá tette Magyarországot félmillió zsidó beköltözésére, ám a következő ciklusban növelni kell az elvándorlás-betelepülés ütemét.
  Akkor alakíthat kormányt 2018-tól a Fidesz, ha az eddig elűzött egymillió magyar létszámát felülmúlóan teljesít a következő ciklusban.
  Netanjahu garanciát követelt arra, hogy nem vezetnek be az európaihoz közelítő béreket, tehát kisebb módosítások ellenére folytatódik a bérstop. Ez alól kivétel csak az államigazgatásban lehet, hogy az állam vezetői és az országgyűlési képviselők a saját egymilliós havi bérüket két-három-négy-öt-tíz millió forintra emeljék. Cserébe az átlagbérek nem változhatnak lényegesen, ami által a Magyarországon dolgozó Tesco-pénztáros a jövőben is ötször-tízszer kevesebbet kell keressen nyugati társánál.
  Teljesítés esetén a gyarmattartó tovább tűri a pénzpazarlást ostobaságokra – stadionépítés, nagy sportrendezvények, stb. – és a korrupciót, hiszen minden fillér, amit nem a nemzet javára költenek a költségvetésből, az a terv megvalósítását szolgálja.”

  Mivel az írásban felhozott tények igazak, valamint EU-, vagy ENSZ-kompatibilis érv a migránsok befogadásának elhárítására nincs, minden gondolkodó emberben felmerült a kérdés: Magyarország népességének csökkenése meddig folytatható, Magyarország fennmaradásának veszélyeztetése nélkül.
  A választ az írás tartalmazza: Magyarországon a hatalomgyakorlást a zsidóknak kell átvennie, amit a betelepítéssel lehet fenntarthatóvá tenni. Vagyis nem a migránsoknak, hanem a zsidóknak kell a hely Magyarországon!

  A tapasztalati tények (empirikus bizonyítékok) ezt támasztják alá, akár volt paktum, akár nem, akár titkolják, akár nem.
  _____________________________________________

  Aki ezek után csak felháborodik, utcára megy hőbörögni, vagy továbbra is a zsidókereszténység és a nyugati civilizáció „köztiszteletben álló” megmondóembereinek az igéit hallgatja, nemhogy üresfejű álmagyar, hanem „sehonnani bitang ember, aki, ha kell, halni nem mer, kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete”.

  Mivel nemcsak kell, hanem lehet is tenni; – a szófosókat, az agyonülésezőket, az önigazolókat, az önmutogató senkiháziakat minden magyar embernek ki kell közösítenie, és a megvetés minden eszközével meg kell aláznia.

  Ui.: Annak, aki nem tudná: az ősi civilizáció Szent Korona Értékrenddel közvetített társadalomszervezési rendszere nemzetállamot épít, amelyben a birtoklás és a hatalomgyakorlás a Szent Korona Tagok (államalapító és államalkotó nemzetek tagjai) kizárólagos joga. A zsidóság nem tartozik ebbe a kedvezményezett körbe.

  Kelt Szegeden, 2018. Áldás havának 27. napján.
  Halász József
  https://www.facebook.com/molnarf.arpad.eli.1/videos/225752164927313/UzpfSTIwNDc5NjAzNjcxODI2MDozNzA1NzE4NDY4MDczNDQ/

 46. 2018. 08. 08-án 08.óra 08 perckor: MAGYAR NEMZETGYŰLÉS A HŐSÖK TERÉN!
  Idegeneknek nem akarod odaadni a hazád, házad, otthonod? Akkor ott vagy!
  Nem akarod, hogy a házadba hazátlan telepeseket telepítsenek? Akkor ott vagy!
  Eleged van a rabszolgaságból? Akkor ott vagy!
  Eleged van a kizsákmányolásból? Akkor ott vagy!
  Eleged van a bankárkormányból? Akkor ott vagy!
  Eleged van az öncélú burzsoázia törvénytelenségeiből? Akkor ott vagy!
  Emberi jogaidat érvényesíteni akarod? Akkor ott vagy!
  Vissza akarod kapni ellopott életedet? Akkor ott vagy!
  Nem akarsz HAZÁNKBAN se ó és se új migráns telepest? Akkor ott vagy!
  Nem akarsz kivándorolni uzsorás elnyomóink miatt? Akkor ott vagy!
  Tisztességes munkáért európai béreket akarsz? Akkor ott vagy!
  Ott a helyed Neked is ha eleged van abból, hogy vadidegen régi-új honfoglalók és kollaboráns hazaárulók lopják el Jó Istenünk hagyatékát!
  JUSSUNK EL EGYÜTT KÖZÖSEN A CÉLIG!
  MEGOSZTÓ PÁRTOK NÉLKÜL!
  Minden magyar embernek egyetlen közös célja egy valóban magyar Magyarországért; – csakis az ALKOTMÁNYOZÓ NEMZETGYŰLÉS lehet!
  MUTASD MEG A GYERMEKEIDNEK , hogy mi MAGOK VAGYUNK; – mert MAGYAROK vagyunk!

  ORBÁN VIKTOR UNOKATESTVÉRÉNEK VALLOMÁSA A BANKÁRKORMÁNY LAKÁSMAFFIÁJÁRÓL ÉS AZ ISRAEL PARANCSÁRA ZAJLÓ MAGYAR IRTÁSRÓL!!!

 47. HAZAÁRULÁS ORBÁNUL (EBRD DIKTÁTUM: 2015. 02. 09.): KILAKOLTATÁS, CSALÁDIRTÁS, APÁTIA – PáLoS TReND
  A MAGYAR EMBERLELKEK MEGNYOMORÍTÓI JAVARÉSZT A NEMZETIDEGEN, SZOCIOPATA, ZSIDÓ-CSICSKA, “KERESZTÉNYPOLITIKUSOKNAK” ÁLCÁZOTT LÉLEK-KUFÁROK, ÁTKOZOTT NEMZETRONTÓK ÉS SORSTALAN TÖBBES ÜGYNÖKÖK AKIK DINASZTIKUSAN LEURALTÁK ÉS KIFOSZTOTTÁK/JÁK MAGYARORSZÁGOT!!!

 48. I am just commenting to make you be aware of of the awesome discovery my wife’s princess encountered reading through your webblog. She even learned a wide variety of issues, including what it is like to have a wonderful helping spirit to make certain people smoothly grasp certain tricky matters. You actually did more than her expectations. I appreciate you for providing the invaluable, trusted, informative as well as unique tips about this topic to Evelyn.

 49. I wish to get across my admiration for your kindness supporting visitors who have the need for guidance on in this study. Your special commitment to getting the solution all around became extraordinarily functional and have continuously helped others like me to achieve their objectives. Your valuable tutorial entails a lot to me and extremely more to my office colleagues. Thank you; from all of us.

 50. Thank you so much for giving everyone such a terrific chance to read critical reviews from this web site. It’s always very lovely and jam-packed with fun for me personally and my office fellow workers to search your blog no less than three times per week to learn the newest items you will have. Of course, I am actually impressed with your great techniques you give. Certain 1 tips in this posting are in truth the most efficient we have all ever had.

 51. I in addition to my buddies came analyzing the good information on your web page and then unexpectedly got a terrible feeling I never expressed respect to the blog owner for them. Those boys came as a consequence glad to see all of them and now have actually been loving these things. Many thanks for genuinely simply considerate as well as for finding variety of good guides millions of individuals are really needing to be informed on. Our honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 52. Thanks a lot for providing individuals with such a superb opportunity to read from here. It’s usually so fantastic and as well , packed with a good time for me personally and my office co-workers to visit the blog at minimum thrice a week to study the new guides you will have. Of course, I’m just certainly pleased concerning the tremendous guidelines you give. Selected 2 points in this article are easily the finest we have all had.

 53. Thank you so much for giving everyone such a superb possiblity to check tips from this website. It can be so pleasurable plus stuffed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to search your website minimum 3 times every week to study the fresh things you will have. Not to mention, I’m just at all times pleased with your unbelievable knowledge you serve. Some 2 facts in this posting are undoubtedly the most efficient I’ve ever had.

 54. I would like to show some appreciation to you just for bailing me out of this type of scenario. Because of looking throughout the online world and seeing principles that were not pleasant, I believed my life was well over. Being alive devoid of the solutions to the issues you have fixed by way of your good website is a critical case, and those which might have negatively affected my entire career if I hadn’t noticed your blog. Your own skills and kindness in controlling almost everything was excellent. I’m not sure what I would have done if I had not encountered such a solution like this. I’m able to at this moment relish my future. Thanks a lot very much for your impressive and results-oriented help. I will not think twice to recommend the website to anybody who needs to have counselling on this topic.

 55. I and also my buddies were digesting the excellent key points from the blog and so before long developed a horrible feeling I had not thanked the web blog owner for those strategies. These young men came as a consequence very interested to see them and already have unquestionably been enjoying those things. Many thanks for indeed being considerably helpful and for considering such really good resources most people are really desirous to know about. My personal sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.

 56. I enjoy you because of each of your labor on this blog. Debby delights in making time for internet research and it is obvious why. Most of us know all about the lively tactic you provide very helpful tips and hints through your web blog and as well improve participation from other ones on that matter plus my child is truly starting to learn so much. Enjoy the rest of the new year. You have been performing a really good job.

 57. Thank you a lot for providing individuals with a very pleasant opportunity to discover important secrets from here. It’s usually very beneficial and packed with a great time for me personally and my office colleagues to visit your website at least three times a week to see the latest guidance you have. And definitely, we are certainly happy for the dazzling thoughts you give. Certain two points in this article are completely the simplest we have ever had.

 58. I would like to show my thanks to you just for bailing me out of this challenge. Because of browsing throughout the world-wide-web and meeting techniques which were not productive, I assumed my life was well over. Living minus the answers to the problems you have sorted out by way of your good posting is a critical case, and the kind which may have negatively affected my entire career if I hadn’t come across your site. That ability and kindness in touching the whole lot was helpful. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a solution like this. I am able to at this time relish my future. Thank you so much for your professional and result oriented help. I will not hesitate to refer your blog to any individual who ought to have counselling about this issue.

 59. I simply had to thank you very much once more. I’m not certain the things I would’ve created in the absence of those strategies documented by you relating to my subject matter. It actually was an absolute challenging concern in my circumstances, however , coming across this skilled tactic you processed the issue took me to weep with delight. I will be grateful for your advice and even sincerely hope you comprehend what a powerful job you’re carrying out instructing most people with the aid of your blog post. I am certain you have never got to know any of us.

 60. I intended to create you this bit of observation to thank you once again considering the lovely advice you’ve provided on this website. It is so pretty open-handed of you to convey publicly precisely what most people would have offered for sale as an e-book to end up making some bucks on their own, most notably seeing that you could possibly have tried it if you ever desired. Those solutions likewise served to become easy way to be sure that other people online have the identical dreams really like my own to figure out much more around this condition. I know there are many more fun situations up front for those who read through your blog.

 61. Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily remarkable opportunity to read critical reviews from this site. It’s always so ideal and packed with a great time for me personally and my office fellow workers to search your site on the least 3 times in a week to study the latest secrets you have got. Not to mention, I am just actually motivated with all the sensational strategies served by you. Some two ideas in this post are indeed the most efficient I’ve ever had.

 62. Needed to draft you one very small note to help thank you very much as before just for the great information you have contributed here. This has been simply tremendously generous with you giving publicly what many individuals could possibly have made available for an e book in order to make some cash for themselves, primarily given that you could have tried it if you wanted. These suggestions likewise acted to be the easy way to comprehend most people have a similar interest just as mine to understand significantly more with regards to this problem. I believe there are a lot more pleasant moments ahead for those who go through your website.

 63. I simply wished to thank you very much again. I’m not certain the things I could possibly have worked on without those tricks documented by you regarding this area of interest. It actually was a very horrifying crisis for me, however , being able to see your professional style you dealt with that forced me to leap over delight. I’m just grateful for this information as well as expect you really know what a great job you are getting into teaching the mediocre ones with the aid of a site. I’m certain you have never encountered all of us.

 64. Thanks so much for providing individuals with an extremely marvellous chance to read articles and blog posts from here. It really is very terrific plus stuffed with a good time for me and my office fellow workers to visit your web site at a minimum three times a week to find out the fresh things you have got. And definitely, I’m always amazed for the mind-blowing strategies you serve. Selected 3 areas on this page are unequivocally the most efficient we have ever had.

 65. I definitely wanted to make a simple note to be able to thank you for the fabulous suggestions you are showing here. My time consuming internet investigation has now been rewarded with professional facts and techniques to write about with my great friends. I ‘d point out that many of us visitors are definitely blessed to be in a decent place with so many lovely individuals with valuable suggestions. I feel pretty lucky to have come across your web pages and look forward to plenty of more cool moments reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 66. I wish to point out my appreciation for your kind-heartedness for those people that have the need for help on the theme. Your special dedication to getting the solution around became extraordinarily advantageous and has really encouraged most people much like me to get to their pursuits. Your useful information denotes a whole lot to me and still more to my office workers. Best wishes; from all of us.

 67. I definitely wanted to construct a note to thank you for those remarkable pointers you are showing on this website. My time-consuming internet search has finally been compensated with excellent suggestions to share with my friends. I ‘d believe that we website visitors are undeniably endowed to dwell in a fine site with so many perfect professionals with insightful hints. I feel very much blessed to have used the website and look forward to really more entertaining minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.

 68. I needed to post you this little observation to say thank you the moment again considering the pretty principles you’ve provided on this website. It was simply unbelievably generous with people like you to allow unhampered what exactly a number of people would’ve supplied for an ebook to earn some bucks for themselves, primarily now that you could possibly have done it if you ever decided. The smart ideas likewise served to be a good way to realize that many people have similar dreams really like my very own to understand significantly more on the subject of this matter. I’m sure there are several more pleasant situations ahead for folks who look into your blog post.

 69. I want to voice my affection for your generosity giving support to individuals who have the need for help with this matter. Your personal commitment to passing the message all-around came to be definitely functional and have always encouraged those much like me to arrive at their pursuits. Your entire insightful suggestions entails a lot to me and far more to my mates. Thanks a lot; from each one of us.

 70. I am just commenting to make you understand of the remarkable encounter my cousin’s princess obtained going through your blog. She mastered a good number of pieces, not to mention how it is like to have an awesome helping character to have the mediocre ones with no trouble thoroughly grasp specified grueling issues. You undoubtedly surpassed her expected results. Thank you for coming up with these priceless, dependable, revealing not to mention easy tips on the topic to Ethel.

 71. I not to mention my guys happened to be reading the best solutions on the website while the sudden I had a terrible suspicion I had not thanked you for those secrets. These young men became absolutely happy to study them and have in effect very much been making the most of these things. Many thanks for actually being very thoughtful and for considering some essential information most people are really needing to be informed on. My very own honest apologies for not expressing appreciation to sooner.

 72. I am commenting to let you know what a fine experience my wife’s child undergone going through your web site. She came to find a good number of things, including what it is like to have an ideal giving mindset to get other folks with no trouble know precisely chosen impossible issues. You actually surpassed people’s expected results. I appreciate you for coming up with those practical, trustworthy, revealing and in addition easy thoughts on the topic to Janet.

 73. I’m just writing to let you be aware of what a notable discovery our daughter went through visiting your blog. She picked up a lot of details, including how it is like to possess an ideal helping style to have other folks without problems fully grasp selected tricky issues. You undoubtedly exceeded my expected results. Thanks for showing the priceless, safe, informative and also unique thoughts on the topic to Ethel.

 74. I wanted to send you a very little word to give many thanks once again over the pleasing principles you’ve documented on this site. It has been simply extremely generous of people like you to make openly all that most of us would have sold as an electronic book to end up making some dough for their own end, certainly since you could possibly have tried it if you decided. The smart ideas also acted as the easy way to comprehend other people have a similar interest much like my very own to figure out lots more in regard to this problem. I know there are lots of more pleasurable instances ahead for those who scan your blog.

 75. I wish to show my appreciation to the writer just for rescuing me from this particular predicament. Right after searching throughout the the net and coming across proposals that were not productive, I was thinking my entire life was done. Living without the presence of answers to the difficulties you have sorted out by means of the guideline is a serious case, and ones that would have in a negative way damaged my career if I had not discovered your web page. Your own natural talent and kindness in dealing with every item was very useful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come across such a stuff like this. I’m able to at this moment look forward to my future. Thanks very much for your reliable and effective guide. I won’t be reluctant to refer your blog post to any person who would need guide on this problem.

 76. I needed to create you a tiny observation so as to give many thanks as before for these precious pointers you’ve featured above. It has been really extremely open-handed of you in giving without restraint what a few individuals would’ve distributed for an e book to help with making some dough on their own, most importantly given that you might well have done it if you ever considered necessary. The guidelines additionally worked like the easy way to know that many people have the identical zeal just as my very own to realize lots more with regards to this issue. I believe there are thousands of more pleasant occasions up front for those who scan your website.

 77. Needed to post you this bit of word to say thanks a lot again over the awesome suggestions you’ve shared in this article. This has been extremely open-handed of people like you to convey openly just what a lot of folks would have made available for an ebook in making some money on their own, mostly considering that you could possibly have tried it in the event you decided. These guidelines as well worked as a fantastic way to fully grasp the rest have the same zeal the same as mine to grasp lots more in regard to this issue. I believe there are a lot more enjoyable situations in the future for individuals that read carefully your site.

 78. Thanks so much for providing individuals with a very breathtaking possiblity to read in detail from this blog. It is always so good and also packed with a lot of fun for me personally and my office co-workers to search your web site the equivalent of 3 times weekly to read through the fresh issues you have got. And of course, I’m so usually amazed considering the exceptional points you give. Certain 1 points on this page are basically the best we’ve had.

 79. I want to express my admiration for your generosity for men who have the need for assistance with your subject matter. Your real dedication to getting the solution all through turned out to be certainly powerful and have in every case empowered many people like me to attain their ambitions. Your informative help entails much to me and still more to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.

 80. Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your blog.
  Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed an excellent job.
  I’ll certainly digg it and individually suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this website.

 81. When someone writes an paragraph he/she maintains the
  thought of a user in his/her brain that how a user can know it.
  So that’s why this paragraph is amazing. Thanks!

 82. The very root of your writing while sounding reasonable in the beginning, did not really sit well with me personally after some time. Somewhere within the sentences you managed to make me a believer unfortunately just for a while. I nevertheless have a problem with your leaps in logic and one would do nicely to help fill in all those breaks. In the event that you can accomplish that, I will definitely end up being impressed.

 83. Thanks for the auspicious writeup. It in reality used
  to be a amusement account it. Glance complex to far brought agreeable from you!
  By the way, how could we keep in touch?

 84. Hey there I am so glad I found your website, I really found you by error, while I was researching on Digg for
  something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a marvelous post and a all round
  enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the
  moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read much more, Please do keep up the excellent work.

 85. Exceptional post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more.

  Cheers!

 86. Just want to say your article is as amazing. The clearness to your submit is just great and i could suppose you are an expert on this subject. Well together with your permission allow me to seize your RSS feed to stay up to date with coming near near post. Thanks 1,000,000 and please continue the gratifying work.

 87. I don’t even know how I ended up here, however I assumed
  this publish was once good. I don’t recognize who you might be but definitely you
  are going to a famous blogger in the event you
  are not already. Cheers!

 88. Currently it appears like WordPress is the top blogging platform available right now.

  (from what I’ve read) Is that what you are using on your
  blog?

 89. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 90. I simply want to mention I am very new to blogging and seriously liked you’re blog site. Very likely I’m want to bookmark your website . You really come with good stories. Thanks a bunch for revealing your webpage.

13 Trackbacks / Pingbacks

 1. 2018 nba all star undefeated x nike zoom kobe 1 protro camo for sale
 2. nike free 50 v4 wmns
 3. air more money qs aj7383 012
 4. wholesale mens st. louis cardinals new era white navy perforated block 9forty adjustable hat
 5. uk trainers womens nike air max axis camo
 6. nike 2018 drop nike air span ii
 7. wholesale mens green bay packers new era black core classic 9twenty adjustable hat
 8. rot wei脽 nike air veer lovers
 9. uk trainers preschool nike dunk sky hi essential leopard
 10. converse super girl canvas fiberglass twitter.com
 11. 锌褍褉锌褍褉薪褘泄 泻褉邪褋薪褘泄 nike sb dunk low
 12. mercury vap ix ic tropical indoor boots black white flash green men newest
 13. light pink dress outfit yellow

Leave a Reply

Your email address will not be published.