Merész ötlet: kiküldenék a Parlamentből az ellenzéki pártokat bulizni az utcára

Kép forrása: nol.hu

Érdekes megközelítésből szemléli a közéletet az Európa Blokk. Sajátos módszert javasolnak az ellenzéki pártoknak. Írásukat változtatás nélkül közöljük.

A magyar társadalom immár évek óta mókuskerékbe zárva lohol, mert nem találja az orbán-rezsim ellenszerét. Hozzáértő szakemberek és tenni akaró „mekk mesterek” keresik a megoldást, mindhiába. Állítólag annyira tökéletes a létrehozott konstrukció, hogy a diktatúra rendszere alig leváltható.

Más országokban az önkényuralmi rendszereket elzavarják!

Legutóbb Törökországban – orbán hittestvérének akarata okán a kormány kezdeményezésére – népszavazást tartottak (pontosabban színházi előadást, még pontosabban “kész átverés show”-t). Arra ment ki a játék, hogy az 1923 óta létező köztársasági államformát most egy elnöki rendszer váltsa fel. Míg az előbbi esetben a parlament kezébe, addig az utóbbinál egyetlen személyhez – a diktátorhoz – kerül a hatalom. Ez a népszavazás tipikus példája annak a számunkra nem ismeretlen eljárásnak, hogy egy látszat-demokratikus társadalmi berendezkedést miként lehet „törvényesen” nyílt diktatúrává átalakítani (ehhez már csak hab a tortán a hamarosan újabb népszavazást igénylő kérdés, a halálbüntetés visszaállítása).

Szemben a török példával, ahol legalább a törvényes látszatra adtak, Magyarországon 2014 júliusában még egy “koszos” népszavazás sem volt arról, hogy az addig (ugyan többször is megnyirbált, de mégis) jogszerűen létező európai liberális demokráciát az illiberális állam rendszere váltsa fel!!! … Miképp fogadhattuk el, hogy a minielnök egy szimpla tusványosi bejelentéssel változtassa meg hazánk társadalmi berendezkedését?

Felvetődik a kérdés: ugyan miért kellene nekünk a teljesen törvénytelenül létrejött diktatúrát elfogadva, annak fidesz-nyerőre szabott választási szabályai szerint leváltanunk ezt a rendszert?

A legkülönfélébb szakértések szinte mindegyike abból indul ki, hogy a mai magyar diktatúrát belülről és csakis választással – ráadásul a ma érvényben lévő választási törvénnyel – lehet megdönteni. Cikkek tömkelege jelenik meg szinte percenként, amelyek az előválasztásról, az összefogásról, a koordinált választási együttműködésről, és a nem_tudom_én_még_miről szólnak. Mind-mind ennek a realitását, lehetőségeit és az esélyeit taglalják.

Kérdezem én: miképpen lehet a törvénytelenség és az igazságtalanság tényét megállapítva, azt mégis az általuk megfogalmazott törvényekkel és az ő igazságaival leváltani? …

Nem másban kellene inkább gondolkodnunk?

Az általános európai demokratikus elvek és értékek nagyon pontos válaszokat adnak ezekre a kérdésekre. A demokratikus társadalmakat működtető fékek- és ellensúlyok rendszere, az arányos és tiszta választások, az emberi jogok mind azt garantálják, hogy betartásuk esetén a hatalom demokratikusan viselkedik. És aki ezt bármiképpen is megváltoztatja, az ezeknek az alapelvárásoknak vét. Éppen ezért az elvek és a társadalmi erkölcs szempontjai szerint kell hozzáállnunk a feladathoz, és soha nem szabad a hatalomra jutott nettó önkényuralmi rezsimmel alkudozni.

Mikor Nagy Sándor hadvezérnek megmutatták azt a kötélből készült csomót, amit addig még soha senki nem tudott kibogozni, akkor ő ezt a talányt egyetlen kardsuhintással intézte el. Nem mélyedt bele a gombolyag rendszerébe, hogy megtalálja rajta a fogást, és nem kereste benne a kötél végét sem, amelyet mindenen átbújtatva oldhatná ki a csomót. A problémát kívülről kezelte, és végül azt egyszerűen, egy magyaros huszárvágással megoldotta…

A mi jelenlegi helyzetünkben is pontosan erről van szó!

A választási rendszer megváltoztatását követelő Szabadság téri kezdeményezés is egy pont ugyanilyen gordiuszi csomó átvágásának kezdete. Az az időpillanat, amikor a kardél még csak éppen hozzáér a csomóhoz.

A mai magyar hatalomnak két nagyon fontos tartópillére van. Az egyik az a választási rendszer, ami kizárólag a regnáló kormánynak kedvez, a másik pedig az a látszat-demokratikus parlament, amelyben az ellenzéki pártok ál-demokratikus biodíszletként szolgálnak. Gulyás Marciék iránymutatása pontosan efelé a két tartópillér felé suhintott hatalmas kardcsapással. Ugyanis arra kérték a már forradalmi lázban égő, és az utcán minden este tüntető civileket, hogy követeljék a választási rendszer megváltoztatását. Továbbá, felhívásukkal a pártokat is arra biztatták, álljanak mellé az ügynek, mert ezáltal a jelenlegi rendszer demokratikus látszata rögtön megszűnne…

…mert képzeljük csak el, mit jelentene az a szituáció, amikor a demokratikus pártok kivonulnak a parlamentből, és ezzel egyidejűleg beállnak az utcán békésen bulizva tüntető, az igazságos választási rendszert követelő demonstrálók közé!!!

Gyere tüntetni, hogy mielőbb átvághassuk ezt a gordiuszi csomót!

loading...