Kulka János megrázó beszéde – Isten éltesse a Művész Urat!

Ma 58 éves Kulka János. Túlesve egy szörnyű tragédián, de hihetetlen akaraterővel felgyógyulva, továbbra is értünk, nekünk munkálkodik. Egy megrázó beszédét közöljük most születésnapja alkalmából, hogy ne felejtsük el: ő nem csak egy kiváló színész, hanem sokkal több annál.

“A színházvezetés nemcsak üzleti és művészi irányítást jelent, hanem erkölcsi hatalmat is. Az igazgatónak nem csak remek adminisztratív vagy művészi szervezőnek kell lennie, hanem megválasztásában tekintetbe jön a világnézete is. A színház még a legüzletibb formájában is, még a leglátványosabb revüjelenetek mögött is valamiféle meghatározott világnézetnek romboló vagy építő sugarait szórja a publikum lelkére.

A színházat kiszolgáltatod a mindenkori kormányhatalomnak. Az ilyen felülről irányított direktor nem a maga művészi vágyait fogja szabadon megvalósítani, hanem elsősorban azt, amit hivatalos helyről ráparancsolnak. El tudok képzelni olyan ideális államot, amelyben az állam vezetői egytől egyig irodalmi, költői és művészi haladás iránt érzékeny emberek. De ilyen állam csak a Holdban van. Nem gondolod, hogy a színház szabadságát így a mindenkor uralmon lévő politikai áramlatok felfogásának szolgáltatod ki? Nem is szólva arról, hogy a költő, a művész, az író olyan ember, aki nem élhet teljes szabadság nélkül. A színpadon csak egy diktátor lehet, a költő. Ha te a színházat ennyire meg akarod kötni, mit csinálsz a könyvekkel, újságokkal vagy éppen a rádióval?

Hiszen akkor a művészeteknek minden ága és az irodalom is szintén egy önkényes parancsoló szellemnek lesz kiszolgáltatva”.

A beszédet itt is megnézheted:

loading...