“Legalább olyan, mintha eskü alatt tettem volna” – Rogán irdatlan nagyot hazudott

Rogán Antal a sajtótájékoztatóján az alábbiakat mondta:

“Egyrészt a bíróság előtt, közjegyző által hitelesített módon, ami legalább ugyanolyan, mintha ezt eskü alatt tettem volna, megtettem azon tanúvallomásomat, amelyben világosan leszögeztem, hogy természetesen Portik Tamással soha nem találkoztam, soha vele semmilyen kapcsolatom nem volt, se üzleti, se magántermészetű, és természetesen soha nem is kaptam és nem is fogadtam el tőle semmit.”

Miért hazudott Rogán?

Az 1952. évi III. törvény, a polgári perrendtartásról világosan kimondja, hogy

166. § (1) Bizonyítási eszközök különösen a tanúvallomások, a szakértői vélemények, a szemlék, az okiratok és egyéb tárgyi bizonyítékok.
(2) Eskünek a perben helye nincs.

Márpedig Rogán szerint legalább olyan súlyú volt a tanúvallomása, mintha azt eskü alatt tette volna.

A (2) bekezdés értelmében eskünek a perben nincs helye. E szabály beiktatása révén a jogalkotó nem egy bizonyítási eszközt rekesztett ki a polgári perből, csupán a tanúvallomás, a szakértői vélemény, illetve a fél személyes előadásának az esküvel való megerősítését. Az eskü mellőzését a törvény indokolása azzal magyarázza, hogy a jogszabály az alakszerű bizonyítási szabályokat általában mellőzi, és így a már önmagában is bizonyítékul szolgáló előadás, vallomás vagy vélemény bizonyító erejét semmi sem teheti függővé formális jellegű ismérvektől. Azok a perrendtartások, amelyek a tanúkat vagy a feleket a kihallgatásuk során esküre vagy fogadalomra kötelezik, az emberek vallásos érzületére vagy a lelkiismeretére kívánnak hatni, és ettől a hatástól azt remélik, hogy az érintett személyek a valóságnak megfelelő vallomást tesznek.

Ha ez nem lenne elég, a videóban az is látható, amikor a Klubrádió riportere megkérdezi Rogánt, hogy miért tagadta le a helikopterezést, majd erre az a válasz érkezik, hogy még aznap este a cégen keresztül minden információt nyilvánosságra hozott a helikopterezésről. Csak azt felejti el hozzátenni, hogy a NOL által nyilvánosságra hozott fotók előtt mindezt letagadta, és perrel fenyegetőzött.

Mennyi hazugságot viselünk még el? Nem volt elég? A múltkori cikkünkben beszámoltunk róla, hogy nem, hiszen a többség szerint Rogánnak nem kellene lemondania.


Oszd meg ezt a cikket, hogy mások is lássák, milyen pofátlan módon hazudik bele a Fidesz a képünkbe!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.